Tuesday, August 9, 2016

Uchawi Ni Utumwa : Nilimlisha Mume Wa Mtu Limbwata La Nyama Ya Bundi- Sehemu Ya Pili

SEHEMU  YA  PILI….

NASHIRIKI   KUMFUNGA  KICHAWI  MUME  WA  MTU….
Katika  makala  yangu  yaliyopita , nilieleza  jinsi  mungu  wa  kabili alivyo  niambia  kuwa  nina  nyota  ya  uganga  na  hivyo  ninatakiwa  kusimikwa uganga.

mungu  wa  kabili  aliniambia  ili  nifundishwe  uganga  ni  lazima  nianze  kufundishwa  kuhusu  uchawi  kwanza, kwa  sababu  kazi  yangu  kubwa  katika  uganga  itakuwa  ni  ' kupambana  na  uchawi ". ( NI  UNAFIKI  MKUBWA  KUSEMA  ETI  MGANGA  ANAPAMBANA  NA  UCHAWI, KWA  SABABU  MGANGA  NA  MCHAWI  LAO  NI  MOJA, NA  SIKU  ZOTE  HUSHIRIKIANA ...KADRI  UNAVYO  FUATILIA  WARAKA  WANGU  NDIPO  UTAKAPO  GUNDUA  UNAFIKI  WA  WAGANGA  KUHUSU  HOJA  HII  DHAIFU ).

mungu  wa  kabili  aliniambia  ni  lazima  nianze  kwanza  kwa  kupewa  elimu  ya  msingi  ya  uchawi  kabla  ya  kufundishwa  uganga  na  hatimaye  kusimikwa  uganga  rasmi.

Nilifundishwa  mambo  mengi  sana  ya  kichawi  na  katika  mfululizo  wa  makala  haya  nitayaelezea  yale  muhimu  na  ninayo  yakumbuka  vizuri.

Lengo  langu  ni  kuwafungua  watu  macho  kuhusu  ulimwengu  wa  wachawi, jinsi  unavyo  fanya  kazi  na  jinsi  unavyo  weza  kujikinga  ama  kujiepusha  nao.

Vile  vile lengo  langu  ni  kuwaonyesha  watu  jinsi  uchawi  unavyo wafanya  watu  kuwa  watumwa  katika  maisha  yao  ya  kila  siku..

NAFUNDISHWA  UCHAWI  WA  KUPIGA  MAFUNDO  AMA  KUFUNGA  MAFUNDO...
Huu  ni  aina  ya  uchawi   ambao  kila  mchawi  hufundishwa. Ni  uchawi  unao  tumika  sana  miongoni  mwa  wachawi.

Uchawi  wa  kufunga  mafundo  ni  uchawi  unao  fanyika  kwa  ajili ya  kuwafunga  watu  katika  vifungo  vya  aina  mbalimbali, kama  vile  kutokuzaa, kutokuoa  ama  kuolewa, biashara  kutokufanikiwa, mtoto  kutokukua,  nakadhalika.

Uchawi  huu  unaweza  kufanyika  kwa  lengo  la  kumkomoa  na  kumtesa  mfungwaji , kumshinikiza  mfungwaji  au  kumfurahisha  na  kumstarehesha  mfungaji.

MAMBO  MAKUU  MATATU  MUHIMU  KATIKA  UCHAWI  WA  KUPIGA  MAFUNDO.

Katika  uchawi  wa  kupiga  mafundo  ama  uchawi  wa  kuwaweka  watu  kwenye  vifungo  mbalimbali, kuna  mambo  makuu  matatu  ya  msingi.

JAMBO  LA  KWANZA  NI  MFUNGAJI ( Yaani  mtu  aliekusudia  kumfunga  mwenzake  kichawi  )

JAMBO  LA  PILI  NI  MFUNGWAJI  (  Yaani  mtu alie  kusudiwa  kufungwa )

JAMBO  LA  TATU  NI  KIFUNGO  CHENYEWE.  (  Yaani  jambo  au  kitu  ambacho  kitatumika  kumfunga  aliye  kusudiwa  kufungwa )

Nitaelezea  kwa  ufupi  jambo  moja  hadi  jingine. Naanza  na  jambo  la  kwanza  ambalo  ni  MFUNGAJI.

MFUNGAJI  NI  NANI  KATIKA  UCHAWI ?  Katika  uchawi  mfungaji  ni  mtu  alie  kusudia  kumfunga  mtu  mwingine  kichawi.  Mtu  huyu  anaweza  kuwa  mchawi ( mlozi), mganga  ( ambae  pia  ni  mchawi ), jini, pepo, mzimu  au  mtu  mwingine  yoyote  ambaye  si  mchawi  wala  mganga  ambaye  ameenda  kwa  mchawi  ama  mganga, kwa  ajili  ya  kutafuta  msaada  wa  kichawi  wenye  lengo  la  kumfunga  kichawi  mtu  mwingine..

MFUNGWAJI :  Mfungwaji  ni  mtu  aliye  kusudiwa  kufungwa  na  mfungaji.  Mfungwaji  ni  ni  jambo  au  hali  yoyote  iliyo  kusudiwa  kufungwa  na  mfungaji. Mfungwaji  ni  jini, pepo  au  mzimu  wowote  ulio  kusudiwa  kufungwa  na  mchawi.  Mfungwaji  ni  mnyama, mmea  au  mali  yoyote  iliyo  kusudiwa  kufungwa  na  mfungaji.

Mfungwaji  anaweza  kuwa  mume  wa  mtu, mke  wa  mtu, mtoto  mchanga, mchungaji, padre, imamu, mimea, mazao au  kitu  chochote  kile  unacho  weza  kukifi9kiria.

KIFUNGO   CHA  KICHAWI :  Katika  ulimwengu  wa  wachawi, kifungo  ni  ile  hali  au  jambo  ambalo  limekusudiwa  kwa  mfungwaji.  Hali  au  jambo  hilo  laweza  kuwa  ugumba, utasa, mimba  kutoka, kifo, biashara  kushindwa,  chuma  ulete, mapenzi, undondocha, umalaya, ukichaa, uwehu  nakadhalika...

Pia  kifungo  huusisha  KAMBA  ZA  KICHAWI  ama  KAMBA  ZA  KUZIMU.

Hivyo  basi  ili  kifungo  cha  kichawi  kiweze  kufanya  kazi  ni  lazima, awepo  mfungaji, mfungwaji  na  kifungo  chenyewe...

JINSI  WATU  WANAVYO  WAFUNGA  KICHAWI  WATU  MBALIMBALI..
Nikiwa  kama  mwanafunzi  wa  mungu  wa  kabili, nimeshiriki  katika  kuwafunga  kichawi  watu  mbalimbali.

Katika  ulimwengu  wa  wachawi, binadamu  amegawanyika  katika  sehemu  kuu  tatu  ambazo  ni  MWILI, NAFSI  NA  ROHO.
Kwa  lugha  nyingine, wachawi  wana  amini  kuwa  mwanadamu  ni  roho  yenye  nafsi  ambayo  inaishi  kwenye  nyumba  ya  udongo  iitwayo  mwili.
 Hivyo  basi  mfungaji  anapotaka  kumfunga  mtu  kifungo  anatakiwa  kuelewa  anataka  kumfunga  mtu  huyo  kifungo  cha  wapi. Cha  mwili, nafasi  au  roho ?

KIFUNGO   CHA  MWILI :    Wachawi  wana  amini  kuwa mwanadamu  aliumbwa  kwa  udongo.  Hivyo  basi  wanapotazama  mwanadamu   katika  macho  ya  kiroho  humuona  kama  udongo  kabisa.

Na  kwa  kuwa  binadamu  kwao  ni  udongo, basi  wachawi  wanaweza  kkutumia  maarifa  ya  kichawi  kupanda  chochote  katika  mwili  wa  mwanadamu  na  kitu  hicho   kikakua  na  kuota.

Katika  ulimwengu  wa  wachawi, kinacho  ongeza  thamani  ya  mwili  wa  mwanadamu, ni  mapando  yaliyo pandwa  katika  mwili  wa  mtu  huyo.

Aina  ya  vitu  vilivyo pandwa  kwenye  mwili  wako, ndio  itakayo  amua, aina  ya  kifungo utakacho  fungwa.

Kama mwili  wako ni  mweupe, basi  utafungwa  kifungo  cha  kawaida, na  kama  katika  mwili  wako, imepandwa   ngome  imara  basi  hata  nguvu  ya  uchawi  itakayo  tumika  itakuwa  kubwa  zaidi.

Ukisikia  mchawi  anakwambia  nipe  jina  la  mama  wa  mtu  unayetaka  kumroga  basi  jua  anataka  kutazama  mwili  wa  mtu  huyo  umepandwa  kitu  gani...

Ukisikia  mtu  ni  mzito  katika  uchawi  basi  jua  mwili wake  umepandwa  vitu  vizito  pia.

JINSI  WACHAWI  WANAVYOPANDA  MAPANDO  MBALIMBALI  KWENYE  MWILI  WA  MWANADAMU..

Wachawi  hupanda   mapando  mbalimbali  katika  mwili  wa  mwanadamu  kwa  kutumia  njia  mbalimbali, mojawapo  kati  ya  njia  hizo  ni  pamoja  na  kuchanjwa,  kuogeshwa  dawa  pamoja  na  kulishwa  dawa.

Njia  nyingine  wanatumia  migomba, udongo  na  mti  mmoja  wa  porini  ambao  jina  lake  silikumbuki  vizuri.

Kwa  kutumia  maarifa  ya  uchawi, wachawi  wanaweza  kupanda  kitu  chochote  wanacho  jisikia  katika  mwili  wa  mtu  walie  mkusudia.

SHUHUDA  ZA  WATU  WALIO  FUNGWA   VIFUNGO  MBALIMBALI  KICHAWI....

Kwa  muda  wa  miaka  mitatu  na  ushee  ambao  nimekuwa  nikifanya  kazi  kama  mwanafunzi  wa  uchawi  wa  mungu  wa  kabili, nimeshiriki  katika  kuwafunga  kichawi  watu  mbalimbali. Zifuatazo  ni  baadhi  ya  shuhuda  za  watu  ambao  nilishiriki  katika  kufungwa  kwao.

NASHIRIKI  KUMFUNGA  MWANAUME  KICHAWI ….
Kuna  mwanamke  mmoja   tajiri na  mwenye  uwezo  mkubwa  tu  kifedha, alileta  kesi  kilingeni  kwa   mungu  wa  kabili.  Kesi  ilikuwa  hivi, yeye  alikuwa  amefunga  ndoa  na  mwanaume  asiye  na  kipato, lakini  mwanaume  alikuwa  si  muaminifu  katika  ndoa .

Mapenzi  yalikuwa  ya  upande  mmoja. Mwanamke  alikuwa  anamudumia  mwanaume  kwa  kila  kitu  lakini  mwanaume  alikuwa  haridhiki. Na  mpaka  mwanamke  huyo  anafika  kilingeni  kwa  mungu  wa  kabili, mwanaume  alikuwa  ameondoka  kwa  mwanamke  (  walikuwa  wanaishi  kwenye  nyumba  ya  mwanamke ) na  kwenda  kuishi  kwa  mwanamke  mwingine  kwa  zaidi  ya  miezi  minane.    Mwanaume  huyo aliondoka  baada  ya  kutokea  ugomvi  mkubwa  kati  yao, chanzo  kikiwa  ni  wivu  wa  kimapenzi.  Mwanamke  alikuwa  akimtuhumu  mwanaume  kwa  kutoka  nje  ya  ndoa.

Mwanaume  huyo  alikuwa  amempa  ujauzito mwanamke  huyo  wa  pembeni. Mwanamke  huyo  wa  pembeni  nae  alikuwa  na  uwezo  wa  kifedha.

Mwanamke  alikuwa  anaomba  kusaidiwa,  ufanyike  uganga, huyo  mwanaume  arudi  mwenyewe  nyumbani, na  atakapo  rudi  nyumbani  atulie  na  kumuheshimu  mke  wake.   Pili  watenganishwe  mwanaume  huyo  na  mwanamke  wake  wa  pembeni, mimba  ya  mwanamke  huyo  itolewe na mwisho  mwanamke  huyo  atiwe  mikosi

Mungu  wa   Kabili  akaagiza  vipatikane  vitu  vifuatavyo :  Kamba  ambayo  mtu  ametumia  kujinyonga,  nguo  za  marehemu  ambazo  alikufa  nazo, kipande  cha  sanda  ambacho  kimekatwa  kutoka  kwenye  sanda  iliyo valishwa  mwili  mwa  marehemu, mchanga  wa  njia  panda  saba,  sindano  arobaini, shahidi la  kaburini  pamoja  na  udongo  wa  kaburi  alilozikwa  mwanaume,  maji yaliyo  tumika  kuoshea  maiti ya  mwanamke, kamba  iliyo  tumika  kumfunga  kondoo,  mafuta  ya  msukule,  yai  la  bundi,  jani  lililo letwa  lenyewe  na  upepo  na  likadakwa  kabla  halijafika  chini,  kondoo, punda  mwenye  alama  ya  msalaba  mgongoni, bundi  wa  kichawi, kobe  wa  kichawi  ( Hapa  naomba  nifafanue jambo;, wachawi  huwa  wana  namna  yao  ya  kuwaita majini walio  katika  maumbo  ya  wanyama, ndege  na  wadudu  mbalimbali. Ukisikia  mnyama  wa  kichawi  basi  jua  huyo  sio  mnyama  wa  kichawi  bali  ni  jinni amegeuzwa  na  kufungwa  katika  umbo  la  mchana ) , maji  yaliyo  tumika  kuchambia  sehemu  za  siri za  mwanamke  ambayo  yanatakiwa  yaletwe  na  mwanamke  mwenyewe, maji  ya  kwanza  ambayo  mwanamke  ameyatumia  kunawia  uso,  funza  walio nyonya  damu  ya  maiti  ya  binadamu , funza  wa  bundi  pamoja  na  unyayo  wa  mwanaume  huyo  akiwa  anaingia  ndani  na  sio  akiwa  anatoka.

Mungu  wa  kabili  akaagiza  pia  wapatikane  njiwa  wawili  jike  na  dume, ndege  wawili  wa  porini  ambao   sifa  zao  zipo  hivi, ukimkamata  ndege  huyo  na  kumfunga  kwa  kamba  sehemu  yoyote  ile, iwe  ni  porini  huko  huko  au  kwenye  banda, kesho  yake  asubuhi utakuta  kamba  imejifungua  na  ndege  ondoka,  katika  jamii  ya  ndege  hawa, dume  huwa  dogo  kwa  umbo  kuliko  jike, na  dume ndio  huatamia  mayai.

Ndege  hawa, wana macho mekundu na mkia mrefu, na ukucha wa kidole kikabilicho nyuma ni mrefu sana . Ndege  hawa  wana  mabawa  ya  kahawia  nyekundu  na  kichwa  chenye  rangi  nyeusi.

Chakula  kikuu  cha  ndege  hawa  ni  wadudu, mijusi, nyoka na wanyama wadogo, mayai  ya  ndege  na  wadufu  mbalimbali, makinda  ya  ndege  mbalimbali, matunda na mizoga pia.

Vichali  vya  ndege  hawa  hujengwa kwenye  eneo  lenye  miti  mingi  na  hufungwa  kwa  juu.

Kuna  mnyama  mmoja  anapatikana  porini. Chakula  kikuu  cha  mnyama  huyo  ni  asali. Ana  sifa  ya  kuwa  na  makucha  marefu na  yenye  nguvu  sana. Huwa  anaishi peke  yake  porini  katika  shimo  ambalo  anakuwa  amelichimba  yeye  mwenyewe…

Na anapochimba  shimo  lake, hukaa  ndani  ya  shimo  hilo  kwa  muda  wa  dakika  kumi  tu.

Jino  la mnyama  huyu  hutumiwa  na  wachawi  katika  kutengeneza  dawa  ya  bahati  nasibu.Yani  kama  unacheza  bahati  nasibu  ama  unaenda  kwenye  ushindani  wowote  ule  iwe  ni  michezo, kazi, uongozi  nakadhalika, halafu  ukachanjwa  dawa  iliyo  tengenezwa  kwa  kutumia  jino  la  mnyama  huyo  basi, lazima  utashinda  hata  kama  mnaogombania  nafasi  hiyo  mpo  elfu  kumi  na  anae  hitajika  ni  mtu  mmoja.

Dume  la  mnyama  huyu  huwa  na  wivu  sana  kwa  jike  lake, na mara  nyingi  hutembea  nyuma  ya  jike  huku  akiwa  ameziba  sehemu  za  siri  za jike huyo. Basi  ikitokea  hata  jani  likigusa  kwa bahati  mbaya  sehemu  za  siri  za  jike  la  dume  la  mnyama  huyo, litararuliwa  na  kupigwa vibaya  sana  na  mnyama  huyo.

Mungu  wa  Kabili  akaagiza  apatikane  mnyama  huyo, jike  pamoja  na  dume  lake. Pamoja  na udongo  wa  kwenye  shimo  lilitumiwa  na  mnyama  huyo.

Vitu  vingine  mungu  wa  kabili  akasema,  wapatikane  njiwa  wawili  jike  pamoja  na  dume.

Kazi  nyingi  za   Mungu  wa  Kabili  huwa  anazifanya  nyakati  za  usiku  na  huzifanya  kwa  kushirikiana  na  watu  wanaoitwa  malaika  wa  mungu  wa  kabili. Hawa  malaika  wa  mungu  wa  kabili, ni  wachawi  wazito  wazito.

Malaika  wa  mungu  wa  kabili  wapo  karibu  katika  kila  kona  ya  nchi  hii  na  nchi  jirani, hususani  Kongo .

Ndio  maana  ninasisitiza  kwamba, mungu  wa  kabili  ni  mchawi  na  wakala  wa  shetani.

Kabla  sijaendelea, naomba  nifafanue  kitu kimoja, kwamba   waganga  wapo  wa  aina  kuu  mbili, aina  ya  kwanza  ni  wale  wanao  agua  kwa  njia  za  kawaida  tu, na  aina  ya  pili  ni  ile  ya  waganga   wanao  agua  kichawi.

Mungu  wa  Kabili  ni  mganga  anae  agua  kichawi, na  ndio  maana  kazi  zake  nyingi  hufanyika  nyakati  za  usiku  na  huzifanya  kwa  kushirikiana  na  wachawi…

Mungu  wa  Kabili  alisema kamba  ambayo  mtu  ametumia  kujinyonga,  nguo  aliyo  kufa  nayo  marehemu,  jani  lililo letwa  lenyewe  na  udongo  wa  kwenye  shimo  alilo  tengeneza  mnyama  niliye  muelezea  hapo  juu, shahidi  la  kaburi , udongo  wa  kaburini  pamoja  na  kipande  cha  sanda  kilicho katwa  kutoka  kwenye  sanda  iliyo  tumika  kumfunika  marehemu,   hutumika  katika  kutengeneza  uchawi  wa  kumuita  ama  kumvuta  mpenzi  au  mtu  yoyote  aliye  kimbia.

Kamba  iliyo  tumika  kumfunga  kondoo, hutumika  katika  kutengeneza  uchawi  wa  kumfunga  mume, mke , mchumba, mfanyakazi  nakadhalika.

Kobe  wa  kichawi  hutumika  katika  kutengeneza  uchawi  wa  kumuinamisha  na  kumfunga na  kumtuliza   mume  au  mke.   Mke  au  mume  aliye fanyiwa  uchawi  huu, huwa  ni  mtu  wa  kuwa  ndani  wakati  wote, akitoka  nje  basi  labda kaenda  kazini, hospitali, kanisani,msikitini  au  msibani.

Bundi wa  kichawi  hutumika  kutengeneza  uchawi  wa  kumlisha  mwanaume  na  kumfanya  kuwa  mtumwa  wa  mwanamke  wake  katika  siku  zote  za  maisha  yake.

Maji yaliyo  tumika  kuoshea  maiti, funza walio nyonya damu  ya  maiti  ya  mtu au  maiti  ya  msukule, hutumika  katika  kutengeneza  uchawi  wa  kumfanya mke  au  mume  akupende  wewe  peke yako  tu, na  awe  sawa sawa  na mtu  aliye  kufa  na  kuoza  juu  yako.

Uchawi  huo  humfanya  mtu  aliyefanyiwa  kama  ni  mwanaume, basi  asikumbuke  chochote  kuhusu  mwanamke  au  mke  aliye  kuwa  nae  kabla, hadi  siku  atakayo  kuwa  anaingia  kaburini  ndio atakumbuka  kumbe  alikuwa  amemuoa  mwanamke  Fulani. ( NDUGU  ZANGU, MKIONA  AU  KUSIKIA  MWANAUME  AMA  MWANAMKE  KAIKIMBIA  NA  KUISAHAHU  FAMILIA  YAKE, BASI  JUENI  KUWA  AMEFANYIWA  UCHAWI  WA  AINA  HII  . MUNGU  AWAEPUSHIENI  MBALI  NA  USHETANI  HUU. NI HATARI  SANA  )

Mafuta  ya  msukule  yana  matumizi  mengi  sana  katika  uchawi, katika  habari  ya  ulozi  wa  mapenzi    hutumika  katika  kumfanya  mke, mume,mchumba, boyfriend au  girlfriend  asionekane  na  watu  wengine..

Haya  mafuta  ya  msukule  ni  tofauti  na  mafuta  ya  usiku. Mafuta  ya  usiku  ni  mengine  na  mafuta  ya  msukule  ni  kitu  kingine.

Pia  mafuta  ya  msukule  ni  tofauti  na  maji  ya  msukule. Mafute  ya  msukule  yanatengenezwa usukuleni,  ilihali  maji  ya  msukule  yanatoka  kuzimu.

Kuzimu  kuna  mito  saba. Kila  mto  una  matumizi  yake. Kati  ya  mito  hiyo, upo  mto  ambao  maji  yake  yana tumika  katika kuwafanya  watu  wasahahu  kila  kitu  walicho  kuwa  wanakifahamu  kabla  hawajanyweshwa  maji  hayo.

Maji  hayo  hutumiwa  na  watu  wanao  chukua  watu  misukule. Msukule  anapo  chukuliwa  hunyweshwa  maji  hayo. Na  mara  tu  anapokunywa  maji  hayo, husahau  kabisa  kila  kitu  alicho  kuwa  ana  kifahamu. Husahau  kama  Alisha  wahi  kuwa  na  maisha  mengine, husahau  kama  alikuwa  na  wazazi, ndugu, jamaa, marafiki  nakadhalika.

Ndio  maana  basi wachawi  wakishamchukua  mtu  msukule, mara  baada  ya  ndugu  zake  kufanya

“  mazishi  hewa “  wachawi  humpeleka  mtu  huyo  hadi  katika  nyumba  aliyokuwa  anaishi pamoja  na  nyumba  wanapoishi  ndugu  zake  na  kumuonyesha  ndugu  zake… Asipo watambua  ndugu  zake, basi  wanashangilia  kwamba, ule  uchawi  wao  umefanya kazi.

Hapa  sizungumzii  hayo  maji  ya  msukule, ninazungumzia   mafuta  ya  msukule  ambayo  hutengenezwa  usukuleni.

Kujua  kama  mafuta  hayo  ni  msukule, ukijipaka basi  hata  kwenye  kioo  huwezi  kujiona.

Tulianza  kwa  kufanya  zoezi  la  kwanza, ambalo  ni  kutengeneza  uchawi  wa  kumuita  mume  wa  Yule  mama, ambapo  mama  Yule  alipewa  dawa  hizo  na  kwenda  kuzitumia  kumuita  kichawi  mume  wake.

Baada  ya  mume  kurudi  nyumbani, mama  Yule  alifanya  kama  ali vyo  agizwa, yani  kuchota  mchanga  wa  mahali  alipo  kanyagia  mume  wake  wakati  anaingia  nyumbani  hapo.

Hivyo  mama  Yule  alikuja  na  mchanga  alio  mchota  mume  wake, maji  ya  kwanza  aliyo  tumia  kuoshea  uso  wake, maji  aliyo  tumia  kuoshea  sehemu  zake  za  siri, sindano  arobaini  pamoja  na  njiwa  wawili  jike  na  dume.

Maji  aliyo  tumia  kuoshea  uso  wake  kwa  mara  ya  kwanza, yalichanganywa na  dawa  zingine  kwa  ajili  ya  kutengeneza  uchawi  wa  kumfanya  mwanaume  wake  awe  anamuona  yeye  tu,   njiwa  wawili  jike  na  dume  ( wapenzi ) walichinjwa  kwa  tambiko  maalumu, wakapasuliwa, mioyo yao ikachukuliwa  ikawekwa  kwenye  chungu  na  kukaushwa  pamoja  na  dawa  nyingine  kama  saba  hivi za  kichawi, ambazo  mume  hulishwa  na  kumfanya  kuwa  muaminifu  kwa  mke  wake, na  mke  akilishwa  basi  nae  huwa  muaminifu  kwa  mume  wake.

Sehemu  iliyo  baki kwa  mwili wa  njiwa  nayo ilitumika kupikwa   pamoja  na  maji  yaliyo  tumika  kuoshea  sehemu  za  siri za  mwanamke  huyo pamoja  na  dawa  nyingine  nyingi  za  kichawi, ambazo  zingetumika  kumyweshwa  na  kumuogesha  mwanaume.

Baada  ya  zoezi  hilo  la  kwanza  kukamilika, lilibaki  zoezi  la  pili  ambalo  ni  kumfunga  mwanaume kwa  mke  wake,  zoezi  la  tatu   ni  kumtenganisha  mume  na  mwanamke  wake  wa  pembeni, zoezi  la  nne  ni  kutoa  ujauzito  wa  mke  wa  pembeni  mwa  mwanaume huyo, zoezi  la  tano  ni  kumtia  mikosi  mwanamke  huyo.

ZOEZI   L A  KUMFUNGA  MTU  KICHAWI.
Zoezi  hili  lilifanyika  njia  panda  kuanzia  saa  sita  kamili  usiku.  Zoezi  hilo  tulilifanya  mimi, mungu  wa  kabili, mwanamke  aliye  taka  kumfunga  mwanamke  mwenzake, wasaidizi watatu  wa  mungu  wa  kabili  pamoja  na  kikundi  cha  wachawi wapato  arobaini.

Zoezi  lilifanyika  njia  panda iliyokuwa  imezungukwa  na  moto  wa  kichawi  ambao  wao  wachawi  wanauita  chenge.

Mungu  wa  kabili  aliniambia, zoezi  la  leo  litakuwa  zito  kidogo  kwa  sababu, tuna  kazi  nyingine  kubwa  ya  kumfanya  mtu  asionekane  duniani.

Kwa  hiyo  tutaanza  na  kazi  ya  huyu  mama, halafu  tukimaliza  hapo tutaendelea  na  kazi nyingine. Ninataka   ujifunze  kuhusu  uchawi wa  namna  ya  kumfanya  asionekane  duniani.

Kwanza  tulifika  njia  panda, majira  ya  saa sita  kamili  za usiku. Tulikuwa  mimi, mungu  wa  kabili, mama  mwenye  kutaka  kumfunga  mume  wake,  pamoja  na  wasaidizi  watatu  wa  mungu wa  kabili.

Wote  tulikuwa  tumevaa  mavazi  wanayo  vaa  wachawi  wanapo enda  kuroga  pamoja  na  kupakwa  unga.

Mungu  wa  kabili  alisema, ataanza  kwa  kuwaita  kwanza  wachawi, watakapo  fika  ndio  tutaanza  kazi  yetu.

Akasema lakini  kabla  ya  zoezi  la  kuwaita  wachawi  kufanyika, nitaanza  kwa  kuchanjwa  dawa  itakayo  nipa  uwezo  wa  kuwaona wachawi….

Kuna  mti  mmoja, unapatikana  porini, mti  huo ukikomaa, urefu  wake  hauzidi wa  mtoto wa miaka saba, una magamba  kwa  mbali  na  rangi  yake  ni nyeupe.

 Mti  huu  ukikauka  ukausaga  unga  wake huwa  mweupe  kama    mti  wenyewe.

Ukichukua  unga  wa  mti  huu  halafu  ukajipaka usoni  unakuwa  na  uwezo  wa kuwaona  wachawi.

Ukichanjiwa  mti  huu  kwenye  pande  saba  za  mwili  wako, ukijipaka  unga  wa  mti  huu  usoni  halafu ukatembea   mtaani  wakati  wa  mchana, unaweza kuona  mambo  yote  yanayofanyika  katika  siri kubwa  kama  vile  wachawi  wakiwa  wanawanga au  wanafanya  shughuli zao  wakiwa  uchi.

Mti  huu  unakupa  uwezo  wa  kuwaona misukule.

Vilevile  mti  huu  unauwezo  wa  kukimbiza nyoka  mfano  ukiwa  na  kipande  cha  mti  huu

mfukoni  au  ukiwa  umechanjiwa  mti  huu halafu  ukawa  unatembea, kama mbele  yako  kuna  nyoka  atakimbia  kabla hujafika.

Hata  ukikaa  mahali  kama  kuna  nyoka hawezi kukaa  hapo, atakimbia tu…

Mungu  wa  Kabili  alianza  kwa  zoezi  la kunichanja  katika  pande  saba za  mwili wangu,na  kunipakaa  unga  wa  mti  huo,  pamoja  na  kunipaka  mashavuni, kidevuni  na  usoni.

Baada  ya  zoezi  hilo  kukamilika, Mungu wa  Kabili, alisema  maneno  yake  ya  kiganga  halafu  akaanza  kupuliza  FILIMBI  YA  KICHAWI.

Naomba  nifafanue  kitu  kimoja  hapa, FILIMBI  YA  KICHAWI, hutengenezwa  kwa  kutumia UUME  WA  MTOTO MDOGO  na  wapokosa  uume  wa  mtoto  mdogo, hutumia  hata  uume  wa  mtu  mzima,lakini  kipaumbele chao  huwa  ni uume  wa  mtu  mzima.

Sharti  moja  la  kuchukua  uume  kwa  ajili  ya  kutengenezea  filimbi  ya  kichawi, huwa  ni  lazima  mtoto  huyo  awe hai, kamwe  uume  hauchukuliwi  mtoto  akiwa  amekufa, bali  unachukuliwa  mtoto  akiwa  hai  na  huchukuliwa  kichawi.

Jinsi  wanavyo  chukua   uume  wa  mtoto  kichawi, huuchukua  na  kuubadilisha  na  kipande  cha  mgomba  wa  ndizi. (  WACHAWI  WANA  AMINI, MTI  WA  MDIZI  UNA  UHUSIANO  WA  KINASABA  NA  BINADAMU.. NA  UNAFANANA  SANA  NA  BINADAMU, KUANZIA  MFUMO  WA  NGOZI, UZAZI  NAKADHALIKA, NITALIELEZEA  KWA  KINA  SIKU  ZIJAZO )

Kuna  mti  mmoja  unapatikana  porini,  mti  huu  ni  miongoni  mwa  miti  mikuu  ya  wachawi, una  matumizi  mengi  ikiwa  ni  pamoja  na  kupasua  makaburi  kuongea  na  mizimu.

Lakini  pia  mti  huu  unatumika kuhamisha  vitu  kutoka   katika  sehemu  moja  ya  mwili  wa mtu  kwenda  katika  sehemu  nyinginezo  za  mwili wa  mtu  huyo, au  kutoka  kwenye  mwili  wa  mtu  huyo  kwenda  kwa mnyama, ndege, mdudu, kaburini, pangoni n.k, au  kutoka  kwa  mnyama, mdudu, mmea, eneo n.k  kwenda  kwa  mwanadamu.

Kwa  mfano  siku moja kuna  mama  mmoja  mtu mzima, ambaye  ni  mwana  ukoo  wa  mungu  wa  kabili, aliletwa  kilingeni  kwa  mungu  wa  kabili  kwa  ajili  ya  kutibiwa. Yeye  alikuwa  na kidonda  maeneo  ya  sehemu  zake  za  siri. ( Kwenye kalio ).

Kwa  mujibu  wa  mila  na  desturi  za Tanzania, mungu  wa  kabili  asingeweza   kumuona  mama huyo  akiwa uchi  ili  amtibie, hivyo  alicho  kifanya  ni  kuhamisha  kidonda  cha  mama  huyo  kutoka  makalioni  kwenda  mkononi , akakitibu  kwa  kutumia  dawa  inaitwa  mruturutu  pamoja  na  dawa  nyingine kama aina  kumi  na mbili  na  kukifunga..   Baada  ya  siku  kadhaa   kidonda  kilicho  hamishiwa  mkononi  kikawa  kimekauka na  baada  ya  kukauka  kidonda  cha  mkononi  basi  na  cha  makalioni  kikawa  kimekauka.

Siku  nyingine  aliletwa  mtoto  mdogo na wazazi  wake  akiwa  ameshikwa  na homa  kali  sana,  tatizo  la  mtoto  huyo  ambaye  umri  wake  ilikuwa ni  kama  miaka  miwili  na  nusu  hivi, alikuwa  hataki  kunywa  dawa, hata  kulazimisha.   Tulipojaribu   kumlazimisha   akawa  anauma  meno.  Kujaribu kumminya  mdomo, ili  aachame akatuzi  nguvu  kwa  sababu  tulikuwa  tunamminya  kwa  tahadhari,  vinginevyo  tungeweza  hata  kumvunja  shingo.

Baba  wa  mtoto  akawa  amepanick  anajua  atampoteza  mtoto  wake. Alivyo  kuja  mungu  wa  kabili, kwa  kutumia  ule  mti wa  kuhamisha  vitu, akahamisha  homa  ya  Yule  mtoto  kwa  baba  ake  na  kuanza  kumpa  dawa baba  yake, baba  mtu  alivyopata  nafuu, basi  mtoto nay eye  akawa  amepona..

Hivyo  basi, wachawi  wanapotaka  kuchukua  uume  wa  mtoto  kwa  ajili  ya  kutengeneza  filimbi  za  kichawi, hutumia  mti  huo, kubadilisha  uume  wa  mtoto  huyo na  kipande  cha  mgomba  wa  ndizi. Na inapotokea  hali  hii, mtoto  huyo  huwa  hanithi, kwa  sababu  uume  wake  unakuwa  umechukuliwa  msukule,unatumiwa  na  watu wengine  huko.

Tofauti  kati  ya  watu wazima  na  watoto  wadogo  ni  kwamba,  uume  wa  watoto  wadogo, huchukuliwa  kwa  ajili  ya  kutengeneza  filimbi  za  kichawi, wakati  uume  wa  watu  wazima, hubadilishwa  kwa  sababu  nyinginezo  kama  vile, kutoa  adhabu  kwa  muhusika  nakadhalika.

Basi , muda  mfupi  baada  ya  Mungu  wa  Kabili  kupiga  filimbi  yake ya  kichawi, lilijitokeza  kundi  la  wachawi  ambao  idadi  yao  inaweza  kufika  arobaini  au  zaidi.

Baadae  nikaja  kugundua kuwa , wachawi  hao  walikuwa  wametumwa  na  mungu  wa  kabili  kumletea  vitu  mbalimbali, kama  wale  funza  walio nyonya damu za  maiti  na damu  za  maiti  za  misukule, mafuta  ya  misukule,  wale  wa  wanyama  na  ndege  nilio  wataja  hapo  juu  nakadhalika.

Wachwai  walipo  fika  katika  eneo  hilo, walisema “ Mkuu  Tumeitikia  wito  wako, na  tumefanya  kama  ulivyo  tuagiza “.

Baada ya  hapo  kila  mmoja  akaonyesha  vitu  vyote  alivyo  agizwa nakadhalika.

Vilianza  kutolewa  vifaa  vya  kazi  ( ambao  wao  wachawi  wanaviita  vizimba )  kwa  ajili  ya  kazi  ya  kumfunga  mume  wa  Yule  mama.

Vitu  hivyo  vilipikwa  kichawi kisha  mama  Yule  akakabidhiwa  huku  akipewa  maelekezo  ya  kwenda  kufanya.

Alipewa  dawa  za  kwenda  kumlisha  mwanaume  Yule, kumuogesha pamoja  na  kumfunga. Nilicho  kisikia  baadae  ni  kwamba, mwanaume  Yule  aligeuka  na  kuwa  kama  zezeta  kwa  mama  Yule.

Baada  ya  zoezi  la  kumfunga  mwanaume  Yule  kukamilika, lilifuatia  zoezi  la  kumtenganisha  na  mwanamke  wake  wa  pembeni.  Kuwafanya   wasikutane  tena  hadi  siku  wanaingia  kaburini.

Katika  zoezi  la  kuwatenganisha  mwanaume  Yule  pamoja  na  mwanamke  wake  wa  pembeni, zilichukuliwa  nyayo  za  Yule  mwanaume, pamoja  na  nyayo  za  mwanamke  wake  wa  pembeni  ambazo  zilipatikana  kichawi.  Lilitumwa  jinni  kwenda  kuchukua  nyayo  za  mwanamke  huyo ambazo  tayari  tulikuwa  nazo  kabla  ya  kwenda  kuroga.

Nyayo  za  mwanaume  huyo  zilichukuliwa  na  kwenda  kufungwa  kichawi  kwenye  mlima  mmoja  ambao  hutumiwa  sana  na  wachawi. Na  nyayo za  mwanamke  wake  wa  pembeni  zilichukuliwa  na  kwenda  kufungwa   kichawi  kwenye  mlima  mwingine  ambao  nao  pia  hutumiwa  sana  na  wachawi.

Maneno  yaliyokuwa  yakitamkwa  wakati  tunafunga  na  kuzika  zile  nyayo   kwenye  hiyo  milima  yalikua   ni pamoja  na  :

“     WEWE  ( JINA  LA  MWANAUME )  SIKU  YA  LEO, NIMEKUTENGANISHA  NA  (  JINA  LA  MWANAMKE).  HADI  SIKU  YA  KUFA  KWENU.  WEWE  ( MWANAUME)  PAMOJA  NA WEWE  (MWANAMKE )  HAMTAONANA  WALA  KUONANA  SEHEMU  YOYOTE  ILE  DUNIANI, HADI  SIKU  MNAINGIA  KABURINI.

KAMA  AMBAVYO W EWE  MLIMA ( JINA  LA  MLIMA )  HAUWEZI  KUKUTANA  NA  MLIMA ( JINA  LA  MLIMA ), BASI  VIVYO  HIVYO.  WEWE  (  JINA  LA  MUME )  PAMOJA  NA  WEWE  ( JINA  LA  MKE)  HAMTAKAA  MKUTANE  KATIKA  SIKU  ZOTE  ZA  MAISHA  YENU.

LAKINI  KAMA  WEWE  (  JINA  LA  MLIMA ) NA W EWE  ( JINA  LA  MLIMA ) MNAWEZA  KUKUTANA, BASI  HATA  (  JINA  LA  MWANAUME )  NA  ( JINA  LA  MWANAMKE  ) WANAWEZA  KUKUTANA.

Uchawi  huu  ulisindikizwa  na  tambiko  la  kuchinja  mnyamna  anaepandwa  na  mwanadamu.

Ndugu msomaji, usiombee  kufanyiwa  uchawi  huu.  Maana  hata  kama  imekusudiwa  wewe  na  mama  yako  mzazi  msionane, basi  hamtaonana  mpaka  siku  mnaingia  kaburini.

Baada  ya  zoezi  hili  kufanyika, lilifanyika  zoezi  la  kutoa  kichawi   ujauzito  wa  mwanamke wa  pembeni  wa  mume  wa  Yule  mama  aliye leta  mashitaka  kwa  mungu  wa  kabili.

Mungu  wa  Kabili  alichukua  yai  moja  la  bundi  ya  yai  moja  la  kuku. Kwanza  akachukua  fimbo yake ( ile  ya  kubadilisha  vitu ), akainyoosha  juu, halafu  akaipiga  ardhini  kisha  akaigusa  gusa  kwenye  tumbo  la  Yule  mama,. Alifanya  hivyo  kama  mara  saba   hivi.

Baada  ya  hapo  alichukua  lile  yaio  la  bundi, akalisugua    kwenye  tumbo  la  Yule mama kama  mara  saba  tena.

Alipomaliza  kusugua  lile  yai  la bundi kwenye  tumbo  la  Yule  mama. Akacheka  sana ( Kicheko  cha  kichawi ) Halafu  akachukua  yai  la  kuku  wa  kienyeji,  akaliweka  karibu  na  mdomo  na  kulisemesha kwa  kama  dakika  tatu  halafu  akalisugua  tena  kwenye tumbo  la  Yule  mama  kwa dakika  kadhaa, baada  ya  hapo  akalipasua  kwennye  chungu..

Mungu  wa  kabili  alisema, lengo  lake  lilikuwa  ni  kutaka  kujua hiyo mimba  ni  ya  jinsia  gani, pili ni  ya  watoto  wangapi, na  tatu  ni je  mwanamke  huyo  atajifungua  salama  au.

Mungu  wa  kabili  alisema, kabla  haujaitoa  mimba  ya  mtu, inabidi  ujue  kwanza  mimba  hiyo ni  jinsia  gani, na je  ni  ya  mtoto  mmoja  au  mapacha.

Mungu  wa  kabili  akasema, ukitaka  kujua  kama  mimba  ni  ya  mtoto  mmoja, baada  ya  kufanya  tambiko  hilo  nililo  lionyesha  hapo  juu, utapasua  yai  kwenye  chungu cheusi na  kisha.

Katika  chungu  hicho,   kiini  cha  njano  kikiwa  kikubwa  peke  yake, basi  atajifungua  mtoto mmoja,  vikiwa  viini  viwili, basi  watoto  mapacha, kama  ni  mtoto  wa  kiume, kuna  herufi Fulani utaiona  hapo, na  kama  ni  wa  kike, pia  kuna  herufi  utaiona, na  kama  ukiona  kuna  damu  damu, basi  jua  wakati  wa  kujifungua, eidha  mtoto  atakufa na  mama  atapona, au  mtoto atapona  na  mama  atakufa, au  wote  watakufa.

Majibu  hayo ndio  yatakayo  kuongoza  katika  kufanya  maamuzi ya kutoa  au  kutotoa  mimba.

Mungu  wa  kabili  akaniambia, kuna  herufi  Fulani, ukiiona  basi  kamwe  usijaribu  kutoa  hiyo  mimba, hata  kwa  gharama  yoyote. Kwa  sababu  ukijaribu  kufanya  hivyo,  jambo  baya  sana  litatokea  katika  maisha  yako….

Kwa  bahati  nzuri

UNAJUA  TULIONA  NINI  KWENYE  HILO  YAI? FUATILIA  SIMULIZI  LANGU  HAPA  HAPA,  SIKU  YA  KESHO. NITAELEZEA  KITU GANI KILITOKEA. PIA  NITAKUWA  NIKIWEKA  USHUHUDA  WANGU  HUU, KUPITIA  : www. shuhudazaajabu.blogspot.com

MSISITIZO WANGU  KWENU  WATANZANIA  WENZANGU,  WAGANGA  WA  TUNGULI,WENGI W AO  NI  WACHAWI. HUYU  MGANGA  AITWAYE   mungu  wa  kabili, NI  MCHAWI.

NAONA  WATU WENGI  TENA  WENGINE  WASOMI, NA  WENYE  KAZI  NA  NAFASI NZURI TU WAMEKUWA  WAKIMBILIA  NA  KUMUONA  KAMA  MUNGU  KWAO. NAKUOMBA  USIKUBALI  KWENDA  KWA  MGANGA  HUYO  MCHAWI,. KWA  SABABU  NI  WAKALA  WA  SHETANI.. UKIENDA  KWAKE. UTAKUWA  UMEJIUNGANISHA  NA  UTAWALA  WA  KUZIMU….

NAMBA   ZA   SIMU ZA  HUYO  MUNGU  WA  KABILI   NI : 0744 000 473.

USIPIGE  NAMBA  HIZO  TAFADHALI. NI NAMBA  ZA  WAKALA  WA SHETANI  AITWAYE  MUNGU  WA  KABILI.

MUNGU  AWALINDE  NA  AWAONGOZE  KUTENDA  YALIYO MEMA.

Advertisement
Usipitwe na Habari Yoyote. Install Mpekuzi App kwenye Simu Yako Upate Habari Zetu kwa Wepesi Zaidi

==>>... << BOFYA HAPA  Kui Install>>
==

....

===
Tupe Maoni Yako( Matusi Hapana )