Monday, July 31, 2017

Sehemu 2: Ufafanuzi Wa Dokta Mungwa Kabili Kuhusu Mwanamke Aliyemlisha Mume Wa Mtu Limbwata La Nyama Ya Bundi.

THEOFLIDA   ALIVUNJA   MWIKO   KUHUSU  “ WATOTO  WA  MISUKULE “

Na. DOKTA   MUNGWA   KABILI ……………………..0744   000  473

Hii  ni  sehemu  ya  pili  na  ya  mwisho   ya  ufafanuzi  wa  Dokta  Mungwa  Kabili, kuhusu  mwanamke  aliye  mlisha  mume  wa mtu  limbwata  la  nyama  ya  bundi.

Kuisoma  sehemu  ya  kwanza  ya  ufafanuzi  wa  dokta  Mungwa, bonyeza  : http://mungwakabili.blogspot.com/2017/07/ufafanuzi-wa-dokta-mungwa-kabili-kuhusu.html

Kwa  ufupi  kilicho  sababisha  mpaka  Theoflida  apate  matatizo  yote  hayo  aliyo yaandika  kwenye  waraka  wake  ni  kuvunja   MWIKO  KUHUSU  WATOTO  WA  MISUKULE.

Nirudi  kwenye  mada  yetu. Theoflida  alivunja  mwiko  mkubwa  sana. Mwiko  ambao  haupaswi  kuvunjwa  kwa  sababu, namna au  jinsi yoyote  ile.

Ni hivi, baada  ya  kufika  kilingeni kwangu  na  kunielezea  shida  na  matatizo  yake, niligundua  Theoflida  ni  mwanamke  ambaye  aliumizwa  na  kunyanyaswa  sana  na  wanaume.

Hivyo  basi  baada  ya  kumtengeneza  na  kumpa  dawa  ambazo  zilimsaidia  kuwapata  wanaume  anaowataka  na  kuwahitaji   akaona  sasa  imefika  zamu  yake  kuwaumiza  na  kuwanyanyasa  kimapenzi  wanaume  aliokuwa  anawataka.

Hivyo  basi  mara  kwa  mara  akawa  anakuja  kilingeni kufuata  dawa  za  kuwatengeza  wanaume  mbalimbali  aliokuwa  akiwataka .

Hata  hivyo  pamoja  na  mambo  yote  hayo, Theoflida  hakuridhishwa  na  jambo  moja. Nalo  ni maumbile  yake .

Theoflida  hakuwa  akiridhishwa   na  muonekano wa  maumbile  yake  hasa  hasa  sehemu  yake  ya  makalio.

 Hivyo basi  kwa  muda  mrefu  alikuwa  akitaka  nimsaidie  kumpa   dawa  ya  kuongeza  ukubwa  wa  makalio  yake.

Mara  kadhaa  akiwa  ofisini  kwangu, alishuhudia  wanawake kadhaa  wakifika  ofisini kwangu  kwa  ajili  ya  kutoa  shukrani  zao  mara  baada  ya  kutumia  dawa  za  asili  za  kuongeza  ukubwa  wa  makalio.

Kwa  sababu  hiyo  na  yeye  akashawishika  na  kuniomba  nimtengenezee  dawa  hiyo  ya  kuongeza  ukubwa  wa  makalio.

Hata  hivyo  sikuwa  tayari  kumpatia  dawa  hiyo, kwa  sababu  moja  kubwa . Nayo  ni  kwamba, Theoflida  alikuwa tayari  amechanjiwa  dawa  nyingine  ambayo  haiendani  na  dawa  hiyo ya  kuongeza  ukubwa  wa  makalio.

  Ni mwiko  na nuksi kubwa  sana  kwa  mtu  kuchanjiwa  dawa  hizo  zote  mbili  kwa wakati  mmoja. Ukifanya  hivyo  utafanya  mwili  wa  mtu  huyo  utumike  kama  uwanja  wa  mapambano  kati  ya  majini  kutoka  koo  mbili  za  kijini  zilizo  kula  kiapo cha  uadui  hadi siku  ya  kihama.  Na  endapo jambo  hilo  litatokea  basi itakuwa  shida  sana kwa  mhusika.

Kabla  sijauelezea  mwiko  huo, ngoja  nikufafanulieni  kidogo  kwanza :

Ni hivi  Wachawi  ni  washenzi  sana.  Katika  ulimwengu  wa  wachawi  kuna  viumbe  wanaitwa  “ watoto  wa  misukule “.

Watoto  wa  misukule  wapo  wa  aina  mbili. Aina  ya  kwanza  ni  ya   mtoto  wa  msukule  aliyezaliwa   baada  ya  mtu  wa  kawaida  kumuingilia  mwanamke  msukule  na  mtoto  kuzaliwa  na  aina  ya  pili  ni  mtoto  wa  msukule  anaezaliwa  baada  ya  msukule  wa  kiume  kujamiiana  na  msukule  wa  kike .

Katika  ulimwengu  wa  wachawi, watoto  hawa  wa  misukule  hujulikana  kama  “ WATU WANAOPITA  DUNIANI  BILA  KUONEKANA “.

Katika  viumbe  waliombwa  na  Mwenyezi Mungu, hakuna  viumbe  wanaoishi maisha ya  mateso  kama  watoto  wa  misukule .

  Usiombee  kuchukuliwa  msukule,.usiombee  ndugu yako  kuchukuliwa  msukule.usiombee  kabisa.. ni hatari  sana …na  ndio  maana  katika  kinga  zote  za  kiganga  anazo  takiwa  kupewa  mwanadamu, hakuna  kinga  kubwa  na  muhimu, kama  kinga  dhidi  ya  kuchukuliwa msukule.

Wachawi  wa  nchi  wanawatesa  na  kuwatumikisha  viumbe  hawa  katika  shughuli  zao  za  kichawi.  Baadhi  ya  mambo  hayo  ni  mfano,  watoto  wa  kike  wa  wa  misukule  wanapofikia  umri  wa  miaka  saba  huwa  wanakeketwa, vile visimi  au vinembe  vyao  hukaushwa  halafu  mwisho wa  siku huchanganywa  na  madawa  mengine  ya  kichawi  ili  kutengeneza  uchawi  wa  kimapenzi.

Watoto  wa  misukule  hutumiwa  kwenye  uchawi  wa  chuma  ulete.

Watoto  wa  misukule  hutumiwa  katika  uchawi  wa  majini  mahaba, ambapo  hutumika  kuwaingilia  kimapenzi  wanawake  na  kuwafunga  kwenye  vifungo  vya  kichawi kama  vile  kuwasababishia  utasa  nakadhalika

Watoto  wa  misukule  hutumika  katika  kuwalisha  uchawi  watoto  wadogo  wa  kiume  kwa  lengo  la  kuwasababishia  uhanithi  na  kuyafunga  maumbile  yao  ya  kiume  yasikue.

Hii  mara  nyingi hutokea  kwenye  ndoa  za  mitaala, hasa  hasa  pale  inapotokea  mwanamke mmoja  akawa  na  watoto  wa  kiume  na  mwingine  akawa  na  watoto  wa  kike  tu. Pamoja  na  mambo mengine  mengi.

Ikitokea   mtoto wa  msukule  amefariki dunia, basi  lile  kaburi  lake  hutumika  katika  mambo mengi  sana,  baadhi  ya  mambo  hayo  ni pamoja  na  kuzika  nyota  ama  vivuli vya  watu  nakadhalika. USIOMBEE  NYOTA  YAKO  AU KIVULI  CHAKO  KIZIKWE  KWENYE  KABULI  LA  MTOTO  WA  MSUKULE.

Watoto  hawa  wa  misukule pamoja  na  mambo mengine, ndio wanao  tumiwa  na  wachawi  kuiba  nyota  za  watu, kwenye  uchawi  wa  chuma  ulete  nakadhalika.  ( MADA  KUHUSU  WATOTO  WA  MISUKULE  NI  NDEFU SANA, SIKU  NIKIPATA  NAFASI  NITAIELEZEA  KWA  UREFU  ZAIDI)

Sasa  basi  watoto  hawa  wa  misukule  wanapo fariki dunia,  huwa  wanazikwa  porini   saa  sita  usiku au  saa  saba  mchana. Ukipita  porini  saa  saba  mchana  au  saa sita  usiku, ukasikia  harufu  ya  pilau  basi  ujue  siku  hiyo  kuna  mtoto  wa  msukule  anazikwa. Na  mara  nyingi  inapokuwa  inafanyika  shughuli  ya  kuwazika  watoto  wa  misukule  huwa  inaendana  na  zoezi  la  kuzika  nyota  za  watu au  vivuli  vya  watu .

Sasa  basi  katika  makabari  wanayo  zikwa  watoto  wa  misukule, huwa  yanawekwa  juu  yake  mashahidi  saba  ya  kaburi .

 Katika  ulimwengu  wa  wachawi,  mashahidi  ya  kwenye  makaburi  ya  misukule hujulikana  kama  SHAHIDI LA  MSUKULE  au  SHUNGE.

Shahidi  la Msukule  hukatwa  kwenye  miti  saba  tofauti  wala hayaingiliani  na  mashahidi  ya  makaburi  kwenye  makaburi  ya  kawaida.

Katika  miti  hiyo  inayo wekwa  juu  kwenye  kaburi  la  msukule, upo mti  mmoja wenye  matumizi  mengi   katika  uganga, ambao  pia  wachawi  huutumia  katika  mambo yao  ya  ulozi.

Mti  huu  hutoa  utomvu, utomvu  wa  mti  huu, una  matumizi  mengi  sana  katika  tiba  na  mambo mengineyo, kwanza  unatumika  kutibu  vidonda  ndugu,  pili utomvu  huu  ni dawa  nzuri  sana  inayotibu  marahi  ya  degedege  kwa  watoto.

Kama  mtoto  ameshikwa  na  degedege, basi  unampaka  utosini  na  kwenye  paji  la  uso. Mtoto  huyo  atapona  degedege  hapohapo  na  hatougua  tena  degedege. 

Kama   mtu  anasumbuliwa na  ulevi  ulio  pitiliza  hasa  hasa  ule  ulevi  wa  kichawi, utomvu  huu  ndio  tiba  yake  sahihi.

Ili  kujua  kama  ulevi  wa  mtu  ni  wa  kawaida  ama  kulogwa, unatakiwa  kufanya  mambo  yafuatayo : Kwanza : Chukua  yai  la  kunguru, pasulia  kwenye  pombe  anayo kunywa  mlevi, halafu  subiri ndani  ya  siku  saba, kama  atarudi  kunywa  pombe, basi  jua  huyo  ulevi wake  ni wa  kulogelezewa,  njia  ya  pili  chukua  mavi  ya  njiwa    mweupe yaliyo  kauka, yasage, chukua  mavi ya  binadamu  yaliyo kauka, yasage, changanya  na  karafuu  maiti, mkubashengelo, mfalme wa  pori, ndaze  nyeusi  zilizo  sagwa  pamoja  mzungu pori, vitu vyote  hivi  visagwe  kwa pamoja, hlafu chukua  kiasi kidogo  sana  cha  mchanganyiko  wako  kisha tia kwenye  pombe  anayo tumia  “mlevi” wako, halafu subiria  kwa  muda  wa  siku  saba. Ndani  ya  hizo siku  saba, akinywa  pombe , basi  jua  huyo ulevi  wake  ni  wa  kulogwa  na  hivyo  atatakiwa  kutumia  utomvu  huu.

Kitu kingine  utomvu  huu  huwa  wanautumia  wanawake  wenye  wanao  nyonyesha  watoto  wachanga  ili  kujua  kama  mume  ametoka  kulala  na  mwanamke  mwingine.

Utomvu  unachanganywa  na  dawa  nyingine  ahalafu  inafungwa  kwenye  kitambaa cheusi  kama  hirizi, anavikwa  mtoto. Baba  akitoka  kwenye  matembezi  yake  usiku, akitaka  tendo  la  ndoa, mtoto  ataanza  kulia, na  hata  kama  amelala  ataamka na  kuanza  kulia  sana..Tendo  la ndoa  halitafanyika  siku  hiyo ( NI NUKSI KWA MWANAUME  KUFANYA  TENDO  LA NDOA  NA  MKEWE  ANAE NYONYESHA  BAADA  YA  KUTOKA  KULALA  NA  MWANAMKE MWINGINE )

Vile  vile  utomvu  huu  hutumika  kuongeza  ukubwa  wa  makalio.. mtu akichanjiwa  utomvu  huu kwenye  makalio  na  kujipaka, baada  ya  siku  kadhaa, makalio yake hunenepa  na  kuwa  makubwa.

Turudi  kwa  Theoflida,  mwanadada  huyu alitaka  na  yeye  achanjiwe  utomvu  huu wa  asili  wa  kuongeza  makalio…

Hata  hivyo  sikuweza  kumkubalia  kwa  sababu  matumizi  ya  dawa  hii  yanaendana  na  miiko  na  taratibu  zake.

Theoflida  alikuwa tayari  amechanjiwa  dawa  nyingine  ya  kinga  ambayo  haiwezi  kukaa  pomoja  na  dawa  hii  ambayo  pia  huongeza  ukubwa  wa  makalio.

Ili  atumie  dawa  hii  kwa  ajili  ya   kuongeza  ukubwa  wa  makalio, alitakiwa  asubiri  kwanza  hadi  ipite  miezi  36( miaka  mitatu )  kwa  sababu  dawa  hiyo  aliyo chanjiwa  ilikuwa  inakaa  mwilini  kwa  muda  wa  miaka  mitatu.

Baada  ya  miaka  mitatu, ndipo  angeweza  kutumia  dawa  hiyo  ya  makalio  aliyo  kuwa  anaitaka.

Siku  moja  Theoflida, alifika  ofisini kwangu  akiomba  nimpatie  dawa  hiyo  ajili  ya  rafiki  zake. Nilimpatia  dawa  huku  nikimsisitizia  asijaribu  kutumia  dawa  hiyo  yeye  mwenyewe  na  kama  angefanya  hivyo  basi  angepata  madhara  makubwa  sana.

Hata  hivyo  kwa  sababu  ya  kuwa  na  kiu  kubwa  ya  kutaka  kuwa  na  makalio  makubwa, Theoflida  pamoja  na  kuwapa  rafiki  zake  dawa  hiyo, yeye  mwenyewe  alienda  kutumia  dawa  hiyo, na  matokeo  yake  baada  ya  siku  saba, madhara  ya  kuvunja  mwiko  wa  kutumia  dawa  hiyo  ya  kaanza  kuonekana.

Theoflida  alianza  kuugua  magonjwa  ya ajabu  ajabu, kwa  kuwa  alikuwa  anajua  alicho kifanya, alishindwa  kuja  kwangu  kwa  sababu  alijua  nisinge  mpokea,.  Mwisho  wa  siku  akaamua  kwenda  kufafuta  msaada  kwenye  imani  nyingine  ambako  nadhani ndio  walio mshawishi  aongee  mambo ambayo  hakupaswa  kuyaongea.

Nadhani  mpaka  hapo, mtakuwa  mmepata  ufafanuzi, hivyo maswali  kuhusu  Theoflida, na  imani  hayatakuwepo  tena.

Kufahamu  kuhusu  mambombalimbali  yanayo  endelea  katika  ulimwengu usio onekana. Tembelea  kila  siku  :  www.mungwakabili.blogspot.com
==


Advertisement
Usipitwe na Habari Yoyote. Install Mpekuzi App kwenye Simu Yako Upate Habari Zetu kwa Wepesi Zaidi

==>>... << BOFYA HAPA  Kui Install>>
==

....

===
Tupe Maoni Yako( Matusi Hapana )