Loading...

Wednesday, February 7, 2018

Hizo Ndio Sababu Kwanini Pete Ya Immoring Inapendwa Na Watu Wengi.

Na. Dokta  Mungwa  Kabili …………….0744   000  473.
Pete  ya  Immoring  ni  pete ambayo  imejizolea  umaarufu  mkubwa  sana  miongoni  mwa  wakaazi mbalimbali  wa   nchi za  Afrika  Mashariki  na   Ukanda  wa  Maziwa  makuu  kwa  ujumla.

Nimekuwa  nikipoea  simu  na  jumbe  kutoka  kwa  watu  mbalimbali  wakitaka  niwasaidie kujua  namna  pete  ya  Immoring  inavyo  fanya  kazi  pamoja  na  kuwaelesha  uhusiano uliopo  kati  ya  pete ya Immoring  na  suala  zima  la  kusafisha, kuimarisha  na  kupandisha  nyota, kutunza  na  kukinga  nyota  pamoja  na  mwili  wa  mwanadamu  kwa  ujumla   Yafuatayo  ndio  majibu  yangu.

Kabla  sijaanza  kuelezea  kuhusu  pete  ya  Immoring  ni  vyema  nikaelezea  nyota  ni  nini ? Ili  kusudi  unapotaka  kujua  uhusiano  kati  ya  pete  ye  Immoring na  masuala  ya  nyota, uwe  unajua  kinaongelewa  kitu  gani.

Nyota  Ni  Nini  ?
Kwa  lugha  rahisi  na  nyepesi   kabisa nyota  ni  ramani  ya  maisha  ya  mtu  ambayo  ameandikiwa  na  Mwenyezi  Mungu.

Utajuaje  Kama  Nyota  Ya  Mtu   Ni  Safi  Au  Chafu ?
Utajuaje  Kama  Nyota  Ya  Mtu   Ipo  Juu  Ama  Ipo  Chini ?
Utajuaje  Kama  Nyota  Ya  Mtu  Ni  Mbaya  Au  Nzuri ?

Kiashiria  kikuu  cha  daraja  ama  hadhi  ya  nyota  ya  mtu  ni  namna  mambo  yanavyo  muendea  mtu huyo katika  maisha  yake.  Au  kwa  njia  rahisi  kabisa  unaweza  kujua  daraja  ama  hadhi  ya  nyota  ya mtu  kwa  kuangalia  kiwango  cha  riziki  anayo  ipata  katika kazi  ama  shughuli  zake  za  kila  siku  katika  maisha.

Mtu  mwenye  nyota  ya  juu  hata  riziki  yake  itakuwa  juu  pia  na  Yule  wa nyota  ya  chini riziki  yake  itakuwa  chini  pia  kama  ilivyo  nyota  yake.

Nyota  Na  Sehemu  Kumi  Na  Mbili  Za  Mwili  Wa  Mwanadamu
Kwa  kawaida  ili  mwanadamu  aishi  maisha  ambayo  watu wengine  wakiyatazama  wanaweza  kukufuru  na  kusema  mtu  huyo  kapendelewa, basi  mtu  huyo  anapaswa kuwa  na  nyota 12 ambazo  idadi yake  ni  sawa  sawa  na  idadi  ya  sehemu  kumi  na  mbili  za  mwili  wa  mwanadamu.

Katika  ulimwengu  wa  kitabibu  na  kinyota  mwili  wa  mwanadamu  umegawanyika  katika  sehemu  ndogo  ndogo  kumi  na  mbili  ambazo  zimegawanyika  katika  sehemu  kuu  mbili.

Sehemu  hizi  kuu  mbili  za  mwili  wa  mwanadamu  zinaunganishwa  na  kutenganishwa  na  kitovu. Sehemu  ya  kwanza  ni  sehemu  ya  juu  kabisa  ambayo  inaanzia  utosini  hadi  juu  ya  kitovu  ilihali  sehemu  ya  pili  ni  sehemu  ya  chini  ambayo  inaanzia  chini  ya  kitovu  hadi  kwenye  unyayo.

Sehemu  ya  juu  imegawanyika  katika  sehemu  kuu  tatu  ambazo  kila  sehemu  moja  kati  ya  sehemu  hizo  tatu  imegawanyika  katika  sehemu  ndogo  ndogo  mbili mbili  kila  moja Vivyo  hivyo  sehemu  ya  chini  nayo  imegawanyika  katika sehemu  kuu  tatu ambazo  nazo  pia  zimegawanyika  katika sehemu  ndogo ndogo mbili mbili  kila  moja.

Kila  sehemu moja  katika sehemu  hizi kumi  na  mbili  za  mwili  wa  mwanadamu  inawakailisha  na  kusimama  badala ya  nyota   moja.

Sasa  basi  ili  tuseme  mtu  Fulani  nyota  yake  ipo  juu, basi  mtu  huyo  lazima  awe  amekamilisha  idadi ya  nyota  zote  kumi  na  mbili  ambazo  zinakamilisha  idadi  ya sehemu  kumi  na  mbili  za  mwili  wa  mwanadamu.

Kwanini  ni watu  wachache  tu ndio  wanao  kamilisha  idadi  ya  nyota  zote  kumi  na  mbili?
Ni  watu  wachache  sana  duniani  ambao  wanakamilisha  nyota zote  kumi  na  mbili. Ni  mtu  mmoja  katika  maelfu . Sababu  kuu  ni  fitna  na  dhulma  zinazo  fanywa  na  wachawi  kwa  kushirikiana  na  majini  na  masheitwani wachafu   katika  kushusha  ama  kuiba  na  kuzitumia  nyota  za watu  mbalimbali.

Matokeo  yake, limekuwa suala  gumu   sana  kukutana  na  mtu  ambaye  ana  nyota  zote  kumi  na  mbili.  Sio  tu  nyota  zote  kumi  na  mbili  bali  hata  nyota  kumi  na  moja, kumi, tisa, nane au hata  saba.

Idadi  kubwa  ya  watu  tunao  waona mtaani  na  kudhani  wamefanikiwa   sana  katika  maisha, wanachezea  kwenye  nyota  nne  hadi tano.  Hawa  ni watu  walio katika  kundi la  watu  ambao  katika  ulimwengu  wa  kitabibu  na  kinyota wanajulikana  kama  watu  wanao  fanikiwa  chini  ya  kiwango chao.

Wengine  nyota  zao  hushuka  hadi  kuwa nusu, sifuri, hasi  moja,  hasi  sita na chini  ya  hapo.

Mtu mwenye  nyota sifuri  ni  mtu ambae  katika  ulimwengu  wa  kinyota  na  kitabibu anatajwa  kama  mtu  ambae  anapita duniani  bila  kuonekana. Ni  mtu  ambae  riziki yake  hapa duniani  ni  sifuri.

Mtu  ambae  nyota  yake  imeshushwa  hadi  kufikia  hasi  sita  ( -6 )  ni  mtu  ambae  katika  ulimwengu  wa  kinyota  na  kitabibu tunasema   nyota  yake  imekuwa  sawa  sawa  na  nyota  ya  mtu  aliyelala  kaburini . ( Nyota ya  Kaburi / Nyota  ya  maiti)

Wakati  mwingine  nyota  ya  mtu  inaweza  kushushwa   hadi   kufikia hasi  Arobaini  na  mbili  ( -42). Mtu  mwenye  nyota  hii  ni  mtu  ambae  katika  ulimwengu  wa  kitabibu  tunasema  nyota  yake  imechukuliwa  na nafsi  yake  imefungwa  kwenye  makaburi  saba. Mtu alie  katika  kundi  hili  anakuwa  amefungwa  kwenye  makaburi  saba  tofauti  tofauti  na  kama  ni  mwanamke  basi  tunasema  amefungishwa  ndoa  na  makaburi  saba.. Na inapotokea  mwanamke  akawa  katika  kundi  hili  basi  mara nyingi  fitna  yake  inakuwa  imetokana  na  ugomvi  wa  kugombea  mwanaume au  ugomvi  wa  mapenzi  ulio  fuatia  kuachana  kati  yake  na  mpenzi, mchumba  au  mume  wake. Mwanamke  huyu  hukusudiwa  aitulie  katika  ndoa  yake, kila  ndoa   au  uhusiano  kwake  uwe  sawa na  kaburi  na  kama  kutulia basi  atulie  kwa  mume wake  wa  saba  ambae  ni  kaburi  halisi.

Tofauti  na  mtu  ambae  nyota  yake  imeshuka  na  kufikia  sifuri, mtu ambae  nyota yake  imeshushwa  hadi  kufikia  ( -6 ) au  ( -42) ni  mtu  ambae  ramani  ya  maisha  yake  imegeuzwa  juu  chini  ama  nje  ndani.  Ni  mtu  ambae  amekusudiwa  kichawi  kwamba, aishi  maisha  yake  ya  kaburini  akiwa  hapa  duniani  na  maisha  ya  duniani  aende  kuyaishi  akiwa  kaburini.

Watu  walio  katika  kundi  hili  ndio  watu  wanaokujaga  kusumbua  sana  baadae  kama  mizimu  mara  baada  ya  maisha  yao  ya  hapa duniani  kufika  tamati.

Sababu  Kwanini  Nyota  Ya  Mtu  Inaweza  Kushushwa.
Zipo  sababu  kuu  mbili  zinazo  weza  kufanya  nyota  ya  mtu  ikashushwa:

1.    Husda, chuki  na  choyo  dhidi ya  mtu  anaeonekana  kuwa  na  nyota  kubwa.

2.    Ubinafsi  na  Tamaa  ambao hupelekea  mtu  mmoja  kuiba  nyota  ya  mwenzake  kwa  ajili  ya  kuitumia  kwa  matumizi  yake  binafsi  huku  akimuacha  muibiwa  akiwa  anahangaika ilihali  alikuwa  na  nyota  nzuri  tu.

Jinsi  Nyota  Ya  Mtu  Inavyo  Shushwa
Zipo njia  nyingi  sana  zinazo  weza  kutumika  kushusha  nyota  ya  mtu  nikisema  nizitaje  zote  hapa  ninaweza  kuandika  kitabu  kizima.  Ninacho  kieleza   hapa  ni  sababu  za  kitabibu  zinazo weza  kufanya  nyota  ya  mtu  kushuka.

Kama  nilivyo  sema  hapo  awali kuwa  mwanadamu  anapaswa  kuwa  na  nyota  zote  kumi  na  mbili  ili  asemwe  kuwa  ana  nyota  kali.  Hii  ni  kwa  sababu  mwili  wa  mwanadamu  umegawanyika  katika  sehemu  kumi  na  mbili.  Kikiongezeka  kitu  cha  kumi  na  tatu  basi  mwanadamu  huyo  lazima  apate  madhara  kwa  sababu  anakuwa  amewekwa  ndani yake  kitu  ambacho  hakina uhusiano  na  mwili  wake.

Jinsi   Inavyokuwa :  Atatumwa jinni  ambae  nguvu  yake  ya  kijini  ni  hasi  ( -6 ) kwa mfano. Jinni  huyu  atatumwa  kwenda  kukaa  kwenye  mwili  wa  mwanadamu  mwenye  nyota  kumi  na  mbili

  Kwa  sababu  jinni  huyu   nguvu  yake  ama  nyota  yake  ni  ( -6 ) na  anaenda  kuungana  na  mtu  ambae  nguvu ya nyota  yake  ni  12.  Maana  yake  ni  hii ( -6 ) inajumlishwa  na  12 ambapo  tunapata  6.   Kwa  lugha  nyepesi, jinni  huyu  atasababisha  nyota  ya mtu  huyu ishuke  kutoka  12  hadi  6 , na  linapotokea  jambo  hilo  basi  mambo  ya  mtu  huyo  yanaanza  kubadilika  taratibu ( Majini  ambao  nguvu  zao  katika  ulimwengu  wa  kiroho  ni  kuanzia  ( -1 ) na  kuendelea  ni  majini  wa  makaburini).

Mtu  huyo huyo tena  baadae  anaweza  kutumiwa  majini wengine  mfano  wawili ambao  kila  mmoja  nguvu yake  ni  ( -7 ). Hasi  7  mara  mbili  ni  Hasi 14  na  -14 jumlisha 6  ni  Hasi  8. Mtu  anapofikia  hatua  hii  basi   nyota  yake  inakuwa  imeshushwa  hadi  chini  ya  kaburi  na  mambo  yake  yataanza  kuharibika  na  kuwa  mabaya  siku hadi  siku na  asipo  shituka mapema   basi  anaweza  kuishia  hivyo  hivyo  hadi  umauti  wake.

Njia  ya  pili  ni  ile  ya  kuiba  nyota  za  mtu  au  watu  husika. Hapa  atatumwa jinni  maalumu  kuja  kuiba  nyota  zote  kumi  na  mbili  za  mtu  Fulani  na kuzipeleka kwa  mchawi  ambae  amemtuma  shughuli  hiyo. Mtu ambae nyota  zake  zimeibiwa  ataanza  kuishi  maisha  ya  mateso  na  kupata  riziki  kwake  itakuwa  ngumu  sana  kwa  sababu  nyota  zake  zinakuwa  zimechukuliwa  kwa  nguvu  na  kwenda  kutumia  na  mtu  mwingine.

Mara  nyingi  watu w anao  iba  au  kuagiza  kuibwa  kwa  nyota  hizi  ni  watu  ambao  hutaka  kupata  maradufu zaidi  ya  kile  wanacho  kitaka  ambapo  katika  ulimwengu  wa  kitabibu  watu  hawa  hulazimika  kuiba  nyota  nzuri  za  watu  wengine  na  kuzitumia  kwenye  shughuli zao  za  kutafuta  riziki.

PETE  YA  IMMORING  NA  NYOTA
Pete  ya  Immoring  ni  Nini ?
Kujua  pete  ya  Immoring  Ni  Nini fuatilia  makala  zangu za  nyuma  ambazo  niliwahi  kuandika  kwa  ufupi  kuhusu  pete  hii.

Katika  ulimwengu  wa  kitabibu  na  kinyota, pete  ya  Immoring  hufanya  mambo  yafuatayo:

1.  Pete  Ya  Immoring  Hutumika  kama  Hoza  la  Kupooza  Uchawi  au  Nguvu  Hasi  ambazo  zimeelekezwa  kuingia  kwenye  mwili  wa  mtu Pete  ya  Immoring  hufanya  kazi  kama  mmea  ujulikanao  kama  Hoza.  Mmea  huu  uitwao  Hoza  hutumika   kitabibu  kupooza  uchawi  ambao  mtu  ametupiwa.  Hutumika  kuogea, kuchanjiwa  na  kupikwa  nyungu  au  kama fusho  kwa  lengo  la  kupooza  uchawi  ama  nguvu yoyote  hasi  iliyo  tumwa  ama  kujilekeza  yenyewe  kwenye  mwili  wa  mtu  Fulani.

Pete   ya  Immoring  hutumika  kupooza uchawi  ama  nguvu  hasi (nguvu ya  majini  wabaya ) ambayo  imetumwa  kumuingia  mtu  alie ivaa.   Hii  hutokea  pale  nguvu  hiyo  inapokuwa  kubwa  kuliko  nguvu  ya  nyota  ya  muhusika .

Mathalani  mtu  ambae  nyota  yake  ni  12, akitumiwa  jinni  ambae  nguvu  zake  ni  hasi 36  jinni  huyo  atamdhuru  mtu  huyo.  Sasa  basi  inacho  kifanya  pete  ya  Immoring  ni  kuupooza  uchawi  ama  nguvu  ya  jinni  huyo na  kisha  kutoa  taarifa  kwenye  kinga  ya  mtu  huyo  kuhusu  kufanyika  kwa  shambulio  la  kiroho lililo shindwa  dhidi  ya  mtu  huyo  kwa  lengo  la  kumfanya tu  mhusika  atambue  kuwa  kuna  uadui  umejaribu  kumdhuru  lakini  umeshindwa.

2. Pete  Ya  Immoring  Hutumika  Kama  Kinga Dhidi  Ya  Shari  za  wachawi na  masheitwani  wabaya

3.Hutumika  kusafisha  na  kupandisha  nyota  Katika  kusafisha  na  kupandisha  nyota, aina  ya  pete  ya  Immoring  itakayo  tumika  itategemeana  na  kiwango  cha  nyota  alicho  nacho  mtu na  kiwango  cha  nyota  anacho  kitaka. Kwa  mfano  mtu  amabe  nyota  yake  imeshuka  hadi  sifuri  na  anataka  nyota  yake  ipande  hadi  kumi  na  mbili  basi  atalazimika  kutafuta  pete  ya  Immoring  ambayo  nguvu  yake  ni  12 . Nakadhalika.

4. Pete  ya  Immoring  husaidia  kuunganisha  nyota  ya  mvaaji  na  nguvu  ya  mungu  jua.

5.  Pete  ya  Immoring  hutumika katika  matambiko yote  ya  jua  kuanzia  tambiko  la  biashara , kinga  ya  mwili, kutibu  nguvu  za kiume  kwa  kutumia  tambiko  la  jua nakadhalika.

6.  Pete  ya  Immoring  hutumika  kama  mbadala  wa  fusho  la  jua. Fusho  la  jua  ni  fusho linalo  tumika  katika  tambiko  la  jua.

7. Pete  hii  hutumika kuunganisha  nguvu  ya  mvaaji  na  nguvu  ya  bahari.

8. Pete  ya  Immoring  hutumika  katika  tambiko  maalumu  kwa kufanya  kitu  au  jambo  lisionekane  tena  kwa  kutumia  mawimbi  tisa  ya  bahari  na  mti  ulioletwa  na  mawimbi  ya  bahari  au mafuriko  na  zaafarani nyekundu.

9.Kwa  wale  wanao kwenda  baharini  kuoga  ama  kuchukua  maji  ya  bahari  kwa  ajili  ya  kutoa  mikosi  au  kusafisha  nyota  basi  pete  ya  Immoring  ni  nyenzo muhimu  sana  kwao.

10. Hutumika  kuunganisha  nyota  ya mvaaji  na  nguvu  ya  hewa

11. Hutumika  kuunganisha  nyota  ya  mvaaji  na  nguvu  ya  ardhi

12. Hutumika  kama  antenna  inayo  fanya  kazi  ya  kuvuta, kunasa  na  kuchakata  nguvu  zote  za  kiroho  zinazo  elekezwa  kwa  mvaaji

IMESIMULIWA  NA  DOKTA. MUNGWA  KABILI…0744  000  473.
Advertisement
==


Advertisement
Usipitwe na Habari Yoyote. Install Mpekuzi App kwenye Simu Yako Upate Habari Zetu kwa Wepesi Zaidi

==>>... << BOFYA HAPA  Kui Install>>
==

....

===
Tupe Maoni Yako( Matusi Hapana )