Wednesday, March 14, 2018

Jinsi Wachawi Wanavyo Iba Na Kuzimiliki Nyota Za Watoto Wanao Gombaniwa Na Wazazi Wao.

JINSI  WACHAWI  WANAVYO IBA  NA KUZIMILIKI  NYOTA  ZA  WATOTO  WADOGO  WANAO  GOMBANIWA  NA  WAZAZI  WAO.
IMESIMULIWA  NA  DOKTA  MUNGWA  KABILI.
SIMU  NAMBA  :  0744  000  473
………………………………………………………………………
Watoto  ninao  wazungumzia  hapa  ni  watoto  waliozaliwa kwenye  familia  za  wazazi  wenye  uwezo. Mama ana  uwezo  wa  kuwatunza  watoto  na  baba pia   ana  uwezo  wa  kuwatunza  watoto.
Katika kipindi hiki mapenzi  kati  ya  baba  na  mama  yanakuwa yameshakufa tayari, hakuna  anae muhitaji  wala  kumtaka  mwenzake  lakini  kila  mmoja  anataka  kukaa  na  mtoto.
Mama  anataka  kuishi  na  mtoto  na  ana  uwezo  wa  kumtunza  mtoto  bila  kuhitaji  msaada  wowote  ule  kutoka  kwa  baba na  wakati  huo  huo  baba  nae  anahitaji  kukaa  na  mtoto lakini  hataki  hata  kusikia  kuhusu  suala  la  mama  wa  mtoto.
Hitaji  la  kukaa  na  mtoto  huwa  linakuwa  kubwa  kupita maelezo ya  kawaida.  Mama  anakuwa  tayari  kwa  jambo  lolote  lile  ilimradi  tu  apate  haki  ya  kuishi  na  mtoto , kumtunza  na  kumlea  yeye  kama  yeye  bila  kuhitaji  hata  senti  tano kutoka  kwa  baba  na  wakati  huo  huo  baba  nae  anahitaji  kukaa , kuwalea  na  kuwatunza  watoto  wake  kwa  udi  na  uvumba  lakini  hataki  kuambiwa  wala  kusikia  chochote  kuhusu  mama  wa  watoto  hao.
Mgogoro  ninao uzungumzia  hapa  sio  wa  mama  kutaka  matunzo  ya  mtoto  kutoka  kwa  baba  ambapo  baba  anakuwa  anapiga  chenga  kutoa  matunzo  ya  mtoto  la  hasha, mgogoro  ninao  uzungumzia  hapa  ni  ule  ambao  wazazi  wa  mtoto  kila  mmoja  anakuwa  anapigania  kutaka  kuishi  na  mtoto  yeye  kama yeye  bila  kuhitaji  chochote  kutoka  kwa mzazi mwenzake.
Mgogoro  huu  unaweza  kutokea  baada  ya  mtu  na  mpenzi  wake  kuzaa  mtoto  na  baada  ya  hapo  kila  upande  ukawa  unataka  kukaa  na  kumtunza  mtoto  bila  kuu uhusisha  upande  mwingine.
Vile  vile  mgogoro  huu  unaweza  kutokea  baada  ya  mume  na  mke  wa  ndoa  kutalikiana na baada  ya  kuachana  kila  upande  ukawa  unataka  haki  ya  kukaa  na  mtoto  bila  kutaka  upande  mwingine  kuhusika  katika  maisha  ya mtoto  huyo  kwa  namna  yoyote  ile.
Sasa  basi  unapotokea  mgogoro  wa  namna  hii,  wanao  nufaika  na  mgogoro  huo ni wachawi.
Kwanini ?
Kwa  sababu  nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa  na  wazazi  wao  ni  lulu yenye  thamani  kubwa  sana  katika  ulimwengu  wa  wachawi.
Kivipi  ?
Katika  ulimwengu  wa  wachawi, nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa  na  wazazi  wao  zina  aminika  kubwa  na  nguvu  kubwa  sana  katika  biashara 
Nyota  hizi  huwa  zinaibwa  na  wachawi  na  kisha  wanapewa  watu  mbalimbali  kwa  ajili  ya  mvuto  wa  biashara  na  kupata  mali.
Zoezi  Hufanyikia  kwenye  vilinge  vya  wachawi.
Usichanganye  kati  ya  vilinge  vya  waganga  wa jadi ambako  watu wenye  shida, tabu, matatizo  na  mahitaji  mbalimbali  ya  mwili,roho  na nafsi  huenda  kutafuta  suluhisho la  matatizo  yao na  vilinge  vya  wachawi  ambako  wachawi  hukutana  kwa  ajili  ya  kufanya  ibada  zao  na  kupanga  mipango  yao mbalimbali
Zoezi  la kuiba, kuchukua na kumiliki nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa na  wazazi  wao  huwa  linafanyika  kwenye  vilinge  vya  wachawi.
Ni  vipi  hivyo  vilinge  vya  wachawi  ?
Vilinge  vya  wachawi  havionekani  kwa  macho  ya  nyama  lakini  mara  nyingi huwa  vinakuwa  kwenye  miti  mikubwa  mikubwa  kama  vile  Mbuyu, Mfausiku,Mnazi,Mkaratusi,Mwembe  nakadhalika.
Vilinge  hivi  vya  wachawi  vinapatikana  mahala  gani ?
Vilinge  vya  wachawi  vinapatikana  karibu  katika  kila  eneo, hata  hapo  unapoishi  wewe  unaesoma  Makala  haya  inawezekana  kukawa  na  kilinge  cha  wachawi  lakini  kwa  sababu  macho  yako  yamefungwa  huwezi  kukiona.
Zipi  ni  ishara  za  uwepo  wa  kilinge  cha  wachawi  katika  eneo  unaloishi :
Mara  nyingi  vilinge  vya  wachawi  huwa vinabeba  majina  ya  maeneo  husika. Mfano :  Mwembeyanga, Mwembetogwa, Mbuyuni,Mkuyuni, Mwembeni  nakadhalika.
Sasa  basi  zoezi  zima  la  kutafuta, kuiba na  kumiliki  nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa  na wazazi  wao  huwa  linaratibiwa  kwenye  vilinge  hivi  vya  wachawi 
Ni Zaidi  Ya  Misukule
Nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa na  wazazi  wao huwa   zinachukuliwa  katika  namna  inayo  fanana   kwa  kiasi  kikubwa  sana  na  jinsi  watu  wanavyo  chukuliwa misukule, isipokuwa tu  zoezi  la  kuiba  na  kuchukua  nyota  za  watoto  hawa   huwa  linahusisha  mambo  mengine  mengi  ya  ziada
Kwani  watu  huwa  wanachukuliwaje  misukule  ?
Kabla  hatujafahamu  jinsi  nyota za  watoto  wanao  gombaniwa  na  wazazi  wao  zinazvyo ibwa  na  kuchukuliwa  na  wachawi, ni vyema  tukafahamu  kwanza  jinsi  misukule  wanavyo  chukuliwa. Hii  itatusaidia  kujua  jinsi  tunavyo weza  kuwakinga  watoto wetu dhidi  ya shari  hii  ya  wachawi. Shari  inayo  haribu  maisha  ya  watoto wasio  na  hatia.
Zipo  njia  mbalimbali  zinazo tumiwa  na  wachawi  kuchukua  watu  misukule, maarufu na  nyepesi zaidi ni kama  inavyo elezewa  katika  maelezo  yafuatayo :
Katika  njia  hii  wachawi  hutayarisha  vitu  vifuatavyo
i.             Utomvu  wa  mti  mmoja hatari  sana  unao  patikana  porini  ambao  jina  lake  ninalihifadhi.
ii.       Ini na ngozi ya   samaki  mmoja  wa  baharini
Baharini  kuna  samaki  mmoja  maarufu  sana  katika  ulimwengu  wa  wachawi   ambae  jina  lake  ninamuhifadhi, samaki  huyu ambae  kwa  umbo  ni mdogo mdogo , ana  meno manne  makubwa yenye nguvu sana, mawili  yapo  juu  na  mawili yapo   chini, na  chakula  chake  kikuu  ni  konokono  wa  baharini  na  Ngisi.
Samaki hawa  huwa wanachukuliwa  wananyonyolewa ngozi kisha  wanapasuliwa  halafu  yanachukuliwa  maini.
Ini  na  ngozi  ya  samaki  hawa hutumiwa  na  wachawi  kama  moja  kati  ya  malighafi  zinazo  tumika  kutengeneza  uchawi wa kuchukua  watu  misukule.
iii.        Kaburi la mtoto  mchanga : Hapa mchawi  anaesimamia  zoezi la  kutengeneza  uchawi  wa  kuchukua  mtu  msukule huenda  kwenye  kaburi la  mtoto  mchanga  ambae  tangu  amezikwa  ana muda  kati  ya  siku thelathini  hadi  siku sitini  na  kuchukua  baadhi  ya  vitu  katika kaburi hilo na  makaburi  ya  watoto  hawa  mara nyingi huwa  yanakuwa  kwenye miji ya wazazi wao.  Vitu  hivi  vikisha  chukuliwa  vinachanganywa  kwenye  chungu  cheusi ambako  ndani  yake  kumewekwa  utomvu,ini  na ngozi  ya  samaki  wa  baharini  niliye  mtaja  hapo  juu.  Zoezi  hili  hufanyika wakati  ini  na  ngozi ya  samaki  huyo  vikiwa  bado vibichi  yani  vikiwa  ndio  vimetolewa  wakati  huo  huo.
iv.        Mjusi  wa  rangi  ya  buluu na  kichwa  chenye  rangi nyekundu. Mjusi huyu  anatakiwa  kuwa  ameuwawa muda  huo huo, yani kabla  hajaanza  kutoa  harufu. Basi mjusi  huyu  anachukuliwa  na  kisha  kuchanganywa  kwenye  chungu cheusi  chenye  vitu  nilivyo  vitaja  hapo juu
v.           Chura  mkubwa  na  mnyoo  wa  baharini : Huyu chura  kabla  ya  kuwa  tayari  kuwekwa  kwenye  chungu, huwa anachukuliwa  siku saba  kabla, halafu  akiwa  hivyo  hivyo  hai, anazungushiwa mnyoo  mrefu  wa  baharini  dawa  maalumu  ya  kichawi. Baada  ya  siku  saba, chura  huyu  anakuwa  amekauka  pamoja  na  mnyoo  huyo  wa  baharini. Sasa  akishakuwa  amekauka  ndio anakuwa  tayari  kutumika  katika kutengeneza  uchawi  huu  wa  misukule
vi.        Mizizi saba  ya  mti  huu  wa  porini: Mti  huu ambao nina  uhifadhi jina, unapatikana  porini, huwa  unatoa vitunda  vidogo  vidogo sana  ambavyo  vinafanana  sana  na  matunda  ya  mti  wa  msada.  Mizizi  saba  ya  mti  huu  huchukuliwa na  kuchanganywa  na vitu  nilivyo  vitaja  hapo  juu .
vii.      Mbegu saba  za  Upupu : Mbegu  hizi  zinachukuliwa  na  kuongezwa  kwenye  mchanganyiko  huo  hapo  juu.
Chungu  hicho  kitaenda  kuwekwa  kwenye mafiga  matatu  na  moto utakao tumika   utawashwa  kwa kutumia  kuni za  mti  wa  mfausiku  ambao  uliunguzwa  na  radi. Zoezi  hili  litafanyika  saa  sita  usiku  wa kuamkia  siku  ya Jumanne  ambayo  itakuwa  na  mwezi  mchanga  na  mafiga  yatatengwa  katikati  ya  njia  panda  dume. Njia  pande  dume  ni  ile  ambayo  zinakutana  njia  tatu  kwa  wakati mmoja  ilihali njia panda  jike  ni ile  ambayo  zinakutana  njia  nne  ama  makutano  ya  njia  nne. Sasa  basi  zoezi  la  kupika  uchawi  huu  huwa  linafanyika kwenye  njia  panda  dume, ama  makutano ya njia panda  tatu.
 Zoezi  tajwa  hapo  juu  litaenda  sambamba  na  kafara  ya  mnyama  na  lengo lake  litakuwa  ni  kumuita jinni  muiba nyota . Jini pamoja  na  mambo mengine hutumiwa  na  wachawi  kuwachukua  watu  misukule pamoja  na  kuiba  nyota  za watu. Anapokuja  kwa  kazi  ya  kuchukua  watu misukule  hujitokeza  katika  umbo la  bibi kizee  aliyeshika  fimbo  lakini  anapoitwa  kwa  kazi nyinginezo  kama  kuiba nyota  za  watoto  wanao  gombamniwa  na  wazazi  wao, hujitokeza  kwa  sura  na umbo  lake  halisi. Jini huyu  ambae  nina  muhifadhi jina  lake  ana  umbo  kama  la Mjusi  mkubwa sana  mwenye  uwezo  wa  kupaa, na  huwa  ana  vichwa vitatu, kimoja cha mtu, cha mbwa na cha mwewe.
  Huyu ndio mfalme  wa  majini wote wa  makaburini na  wafu.Ana weza  kuwa kusanya  majini  wote  wa  makaburini  na kuwaweka  katika  sehemu moja  kisha kuwaamuru  wafanye  anacho  kitaka, ndio anae  husika  pia  na  kuzika  nyota  za watu, wachawi  wanapo enda  kaburini  kuzika nyota  za  watu  basi hufanya  kazi hiyo  kwa  msaada  wa  nguvu  ya  jinni huyu. Jini huyu pia husaidia  katika  masuala ya  mali  na  utajiri.
Je  Nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa  na  wazazi  wao  huwa  zinachukuliwaje ?
Tumeona  hapo  juu  kuwa  zoezi  la  kuchukua  nyota za  watoto  wanao  gombaniwa  na  wazazi  wao  huwa  linafanana  kwa  kiasi  kikubwa  sana  na  zoezi  la  kuwachukua  watu misukule, na  tumeona  njia  moja  wapo  ambayo  inatumiwa  na  wachawi  kuchukua  watu  misukule.
Sasa  basi  baada  ya  jinni  huyo anapoitwa , kama  ameitwa  kwa  ajili  ya  kwenda  kuwachukua  watu  misukule  basi  zoezi  huwa  linaisha  baada  ya  jinni  huyu kukubaliana  masharti  ya  kazi  na  wachawi  watakao kuwa  wamemuita  kwa  ajili ya  kuchukua watu msukule, lakini  kama  zoezi  lilikuwa  ni  kwa  ajili  ya  kuiba  nyota  za  watoto  ambao  wana gombaniwa  na wazazi  wao, jinni huyo pamoja  na mambo  mengine  huwa  anaagiza  vitu mbalimbali.
Iliaweze  kufanya  kazi  ya  kuiba  nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa  na wazazi huwa, jinni huyu  huwa  anahitaji  vitu vifuatavyo:
1.   Hedhi  ya  mwanamke ambayo  ilimtoka  wakati  akiwa  usingizini : Hapa  mwanamke  huamka  eidha  usiku, alfajiri  au  asubuhi  na  kujikuta  tayari  ana  hedhi  yaani  wakati  inamtoka  alikuwa  usingizini
2.  Kucha  za mguu  na  mkono  wa  kushoto  pamoja na  manywele  za  maiti  inayo gombaniwa  : Vitu hivi  hutumika  ili  kibadilisha  nyota  ya  mtoto  anaegombaniwa  na kivuli  cha  maiti  anae  gombaniwa.  Ugomvi  unapotamalaki  wazazi  mnakuwa  mnadhani  mnagombania  mtoto  lakini  katika  ulimwengu  wa  roho  mnakuwa  mnagombania  maiti. Na  hii ndio  sababu  kwanini  katika  masharti yote  anayo toa  jinni  huyu  ,  huwa ANA  SHARTI  MOJA  KUU  NALO, NI  LAZIMA  NYOTA  INAYO  IBIWA  IPITIE  KWANZA  KABURINI..KABURI  LA MAITI  AMBAYO  ILIGOMBANIWA  NA  NDUGU ZAKE  NA  UPANDE  MMOJA  UKASHINDA  NA  KWENDA  KUMZIKA  MAHALI  UNAPOPATAKA.
3.  Majani  saba  yaliyo  chukuliwa  kwenye  paa  la  nyumba  ya  nyasi ambayo  yalichukuliwa  wakati  ndani  yake  kuna  maiti  wa kiume  ambae  amekufa  akiwa  bado  anaishi  kwenye  Gwegwe  la  wakwe  zake.  (  Gwegwe ni uzio mkubwa wa magogo manene unaojengwa kwa kuzunguruka nyumba kadhaa za familia moja ambapo nyumba za familia zinakuwa ndani ya uzio huo, halafu mbele ya gwegwe hilo kunakuwa na lango kubwa la kuingilia.  )
Katika mojawapo kati  ya  jamii  zilizopo  katika mkoa  mmoja  uliopo kaskazini mwa  Tanzania, kuna mila moja kwamba mwanaume  akienda kumchumbia mwanamke halafu akashindwa kukamilisha  mahari basi  atatakiwa  kuishi  na  mkewe kwenye  gwegwe  la ukweni mpaka mwanaume huyo atakapo kuwa  amekamilisha  kulipa deni la  mahali  anayo  daiwa.
Sasa  basi  moja  kati  ya  vitu ambavyo  vitahitajiwa na  jinni  aliepewa  kazi  ya  kuiba  na  kuchukua  nyota  za watoto  wanao  gombaniwa na  wazazi wao ni pamoja na majani  saba  ya  kwenye  paa  la  nyumba  ambayo  yalichukuliwa  wakati  ndani  yake  ipo maiti  ya  mwanaume  ambae alikufa  akiwa  anaishi  kwenye  gwegwe  la wazazi  wake  kwa  sababu  alikuwa  bado hajakamilisha  mahari.
4.  Fimbo  nne  za  mti  mweupe : Mti huu  una jina  lake  rasmi  lakini  ninalihifadhi. Kwa wachawi  unajulikana  kama Mti mweupe  kwa  sababu  ya  kuwa  na sifa ya kuwa  na  rangi nyeupe inayo  n’gaa  sana.
Mti huu  unapatikana porini, mti huu ukikomaa, urefu wake hauzidi wa mtoto wa miaka saba, una magamba kwa mbali na rangi yake ni nyeupe.

Mti huu ukikauka ukausaga unga wake huwa mweupe kama  mti wenyewe.

Ukichukua unga wa mti huu halafu ukajipaka usoni unakuwa na uwezo wa kuwaona wachawi.

Ukijipaka unga wa mti huu usoni halafu ukatembea mtaani wakati wa mchana, unaweza kuona mambo yote yanayofanyika katika siri kubwa kama vile wachawi wakiwa wanawanga au wanafanya shughuli zao wakiwa uchi.

Mti  huu  utakupa  pia uwezo wa kuwaona misukule pamoja na  watoto wao.

Vilevile mti huu una uwezo wa kukimbiza nyoka mfano ukiwa na kipande cha mti huu mfukoni halafu ukawa unatembea, kama mbele yako kuna nyoka atakimbia kabla hujafika.

Hata ukikaa mahali kama kuna nyoka hawezi kukaa hapo, atakimbia tu.
Sasa  basi  matawi ya  mti  huu  huwa  yanatumika kutengeneza  usafiri  wa  kichawi  maarufu kama  Kujichinja.  Unajua  usafiri  wa  kichawi  upo  wa  aina nyingi sana.
Aina  zinazo  julikana sana  ni pamoja  na ile  njia  ya  ungo, kwa  kutumia  wanyama  kama  fisi,  kwa  kutumia  ufagio  na  kwa kutumia  njia  ya  fimbo  ya  mti  nilio utaja  hapo juu ambayo ndio  ninaieleza  hapa.  Huu  ni usafiri  wa  kasi  sana wa  kichawi.kabla ya kuanza safari, wachawi  huomba  dua ya manuizo na kukanyanga ncha moja ya fimbo, roho ya uchawi na majini humuinua  mchawi  husika  juu angani, kama anataka kwenda  labda Nigeria kutoka Dar, ataonyeshwa njia yote ilivyo, kama kuna hatari yoyote huonekana, na inabidi mchawi  ahairishe safari, kama njia ni nyeupe, mchawi atatakiwa akanyage ncha ya pili ya fimbo, na safari huanza kwa kasi ya sauti.
Kwa sababu safari ni ya kasi sana na upepo ni mkali sana, kiasi kuwa mchawi hawezi kufika akiwa hai, majini huchomoa roho yae ndani ya mwili mchawi huyo na roho humtangulia mbele, mwili wake huikimbiza roho yake ukiwa katika hali ya umauti,  mchawi  anaweza kutumia sekunde 10 kufika Nigeria, lakini ni usafiri wa hatari kuliko zingine, usafiri huu hujulikana kama usafiri wa kujichinja.
Sasa  basi  moja  kati ya vitu ambavyo jinni aliepewa  kazi  ya  kuiba  na  kuchukua  nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa  na wazazi  wao ni pamoja  na fimbo  nne  za  mti mweupe.

5. Fimbo  7 kutoka  kwenye  kitanda  cha  sokwe  mtu : Kwa  wale  wasio  jua  sokwe  mtu  huwa  wanakuwaga  na  vitanda  huko  porini, ambavyo  hutengenezwa  kwa  kutumiwa  miti  mbalimbali. Huwa  hawakai kwenye  vitanda  vyao  kwa  muda  mrefu, hukaa  kwa  muda  mfupi  sana  na  kuhama  na  kwenda kutengeneza  vitanda  vingine  sehemu nyingine  kwa  kutumia  miti  mingine. Sasa  basi  huchukuliwa  miti saba  kutoka  kwenye  vitanda  saba  tofauti  yani kila kitanda  kimoja inachukuliwa  fimbo moja  tu.
6. Mfupa  wa  kwenye  dhakari  ya  paka.
7. Kipande cha  mti  kilicho  chukuliwa  kutoka  kaburini wakati kaburi  linachimbwa
8.  Wadudu  wanne  wakichwani  wa  kondoo
9.  Mizizi ya  mtunduru
10.          Chura  udenda: Huyu  ni  aina  ya  chura  ambae  hutoa  udenda
11.           Mifupa  iliyo  temwa  na  bundi : Kwa wasio fahamu, bundi  huwa  hali  mizoga, yeye  hula ndege, samaki  na  wadudu  kama  panya  wa  porini  wakiwa  wazimawazima, huwameza  na  anapotema  hutema  mabaki ya mifupa. Sasa  mabaki hayo  ya  mifupa  iliyo temwa  na  bundi  ni  moja  kati  ya  malighafi  ambazo  jinni muiba  nyota  za  watoto wanao  gombaniwa  na  wazazi  huzihitaji ili aweze  kutenda  kazi  yake.
12.           Matunda  saba  yaitwayo  popoo. Popoo ntunda gumu lenye umbo la duara lililofunikwa na makumbi kama vile  nazi ambalo hukatwa vipande vyembamba na kutafunwa pamoja na tambuu
13.          Mti  wa  pilipili  ulio kaushwa  kwa  hedhi 
14.          Mchanga  ulio  chukuliwa  juu  ya  daraja linalo tumika  kusafirisha   wafu na watu  walio  hai  kwa  wakati  mmoja. Mfano wa  daraja  hili  ni  daraja  lililopo katika  njia  ambayo  huelekea  makaburini  ambayo  watu  hupita  huku  wakiwa  wamebeba  maiti.
15.          Maji  yaliyo  chukuliwa chini  ya  daraja  ambalo  hutumika kusafirisha  wafu  na  walio  hai kwa  wakati mmoja.
16.          Misumari  ya  jeneza  yenye  kutu  ambayo  ilitumika  kwenye  jeneza  la  mtoto  mwenye  umri  wa  miaka  kumi  na  tatu, umri ambao  kwa  mujibu  wa  wachawi, mtoto ndio  anaanza  kuingiwa  na  rohoso  ya  uhasi.
17.          Mdudu  wa  kwenye  kokwa  la  embe
18.          Chawa wa  msukule
19.          Pamoja  na  nywele  za  msukule  zenye  chawa  walio kufa  wakiwa  kichwani  kwake: kwa  wasio jua, chawa  wa  kichwani  wana  matumizi  mengi  sana  katika  uchawi.  Ama kwa  upande wa  misukule ni  vigumu  sana  kumkuta  msukule  ambae  hana  chawa  na  ni vigumu  sana  kwa  chawa  wa  msukule  kufa  wakiwa  kichwani,sasa  basi  ili  kuhakikisha  chawa  wa  msukule  husika  wanakufa  wakiwa  kichwani  wachawi  huwa   wanatumia mbegu za  mti  wa  mtope tope kutengeneza  dawa  ya  kuua  chawa, anachukuliwa  msukule anapakwa  dawa  hiyo  chawa  wote  wanakufa  kisha  ananyolewa  nywele  zake  zote.
Tunda  hili  linafanana  sana  na  tunda  la  Mstaferi/ Onyo  mbegu za  tunda  hili  ni  sumu, kuwa  mwangalifu  sana  unapokuwa  unashughulika  na  mbegu za  tunda  la  mtopetope kwa  namna  yoyote  ile )
20.         Yai  la  Bundi :   Jinsi  yai la  bundi  linavyo chukuliwa , wachawi  hutafuta  kitambaa  cheupe, mbegu  tatu  za mmea mmoja wa  porini wenye  kutoa  matunda  yenye  ukali  wa  kufanana  na  tumbaku, Udil Karaha.Kisha  linachukuliwa  kopo  la  bati  na  kutobolewa  matundu matatu na  ndani  yake  zinawekwa  hizo  mbegu tatu  za  mti  huo, halafu  baada  ya  hapo  wachawi  huenda kwenye  kiota  cha  bundi saa  sita  usiku  na  wanapokaribia  kwenye  mti  ambao ndani  yake  kuna  kiota  cha  bangi ,wachawi  hao  huvua  nguo  zao  zote  kisha  huusogelea  mti  huo  na  kuweka  sarafu  nne za  sh  mia  mia  kuuzunguka  mti, halafu  huweka  kitambaa  cheupe  karibu  na  yalipo mayai   na  kuondoka  zao, kesho  yake  wakirudi  wakikuta  kitambaa  kipo  vilevile  basi  huondoka zao , lakini  wakikuta  yai moja  limejiweka  lenyewe  kwenye  kitambaa  huku likin’gaa na  kutoa  maandishi  maalumu, yai  hilo  litachukuliwa  haraka  sana  na  kufikishwa  kilingeni  kwa  ajili  ya  kukabidhiwa  jinni  muiba  nyota.
21.          Pamoja  na  vitu  vingine  vingi  sana  ambavyo  si  rahisi kuvitaja  vyote  hapa.
Vitu  hivi  vikisha  kamilika, inafanyika  kafara  ya  mnyama  mmoja  mwenye  miguu  minne.
Lengo  la  kafara  hii  pamoja  na  mango mengine  mengi  ni  pamoja  na  kutamka takwa  la  kichawi  kuhusu  kusudio wanalo  litaka  juu  ya  idadi ya  watoto  ambao  wamekusudiwa  nyota  zao  kuibiwa. Kwa  wale  wasio  fahamu, kazi  ya  damu ya mnyama katika  kafara  ni  kutamka  jambo  ambalo  mtoa  kafara  analitaka.
Kafara  ikisha  tamka  jambo  lililo  kusudiwa, basi mkataba  wa  kuiba  nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa  na wazazi  wao  kati  ya  Jinni  huyu  na  wachawi  walio mkusudia  unakuwa  umekamilika na  unaanza  kutenda  kazi  mara  moja.
  Mara  nyingi  mkataba  huu  huwa  unafanyika  kila baada  ya  mwaka  mmoja  wa  kichawi  na katika  kipindi  hicho  idadi kubwa  sana  ya  nyota  za  watoto  huibwa.
Kazi ya  kuiba  nyota  za  watoto  wanao  gombaniwa  na  wazazi  wao :
Kazi hii   hufanywa  na  jinni muiba  nyota. Nyota  za  watoto  hawa  hubadilishwa na  majini na  mizimu.

WACHAWI  WANAVYO  PIMA  KAMA NYOTA  YA  MTOTO  ALIEKUSUDIWA  IMECHUKULIWA  TAYARI.
Kupima  kama  nyota  ya  mtoto  aliekusudiwa imechukuliwa  au  lah,wachawi  huwa  wanatumia kitu  kinachojulikana  kama  JOHO  LA  YUSUFU.
Nguo  za  mtoto  aliekusudiwa  huwa  zinaibwa kichawi   kisha zinaenda  kuchanwa  chanwa  halafu  anachukuliwa  kondoo  mweupe  anachinjwa damu  yake  inapakazwa  kwenye  nguo  za  mtoto  huyo kisha  anaenda  kuvalishwa  kaburini  kichawi  mtoto  huyo usiku.
Ikifika  asubuhi  kama  wazazi  wa  mtoto  huyo wana  macho  ya  rohoni  basi  watagundua  kuhusu  kinacho endelea  na  wakigundua  watachukua  hatua ambayo  lazima wachawi  hao  wataiona  kwenye  rada  zao.
Wazazi  wasipo  situkia  basi  wachawi  wanakuwa  na  uhakika  kwamba, nyota  ya  mtoto huyo  inakuwa  imechukuliwa  tayari  na  joho  hilo  husimama  kama  uthibitisho wa  uhalali  wa umiliki  wa nyota  ya  mtoto  huyo  ambayo  imeibiwa  wakati  atakapo  kuwa  anaiuza  kwa  wahusika.
Mtu anae miliki  nyota  hii  anaweza  kuifanyia  chochote  anachokitaka  kwa  sababu yeye  anakuwa  ndio  mmiliki  halali  wa  nyota  hiyo  katika  ulimwengu  wa kichawi.
Kitakacho  fuata  baada  ya  hapo  ni  wachawi  husika  kufunika  uchawi  huo  na kwenda  kuipiga  bei nyota  hiyo.
Joho  la  Yusufu  pia  hutumika  kuwafunga  macho  wazazi wa  mtoto  husika  wasijue  kitu gani  kinaendelea  juu  ya  maisha  ya  mtoto  wao na  mara  nyingi  mtoto  anapopatwa  na  matatizo  mzazi  anaeishi na  mtoto  hupeleka  lawama  kwa mzazi  wa  upande  wa  pili.
ATHARI   KWA  MTOTO  AMBAE  NYOTA  YAKE IMEIBWA.
Athari  kuu  wanazo zipata  watoto  ambao  nyota zao  zimeibwa  na  wachawi  ni nyingi sana  kiasi  siwezi kuzieleza  zote  hapa  ila  kikubwa   ni kuharibikiwa  kimaisha na kusababisha  hasara na  majonzi makubwa  kwa  wazazi  wao.

SULUHISHO :   Kubaliana  na  mzazi mwenzako  kuhusu  njia  bora  ya  kumlea  mtoto  wenu  ambayo  haita  athiri  maisha  ya  baadaye  ya  mtoto wenu.
Unapokuwa  katika  mgogoro  kama  huu  hakikisha  unamkinga  mwanao dhidi  ya  shari  hii  ya  kichawi.
Usifanye  uchawi  wa  kumfanya  mtoto  amchukie  mzazi  mwenzako, kwani  huwa  una  madhara  makubwa  sana.
Unachoweza  kufanya  ni  kuomba  dua  ili mzazi mwenzako  akuruhusu  kwa  moyo  mkunjufu  kabisa  kuishi  na  mtoto wako bila  mtoto  kumchukia  mzazi  mwenzake  huyo.
Kikubwa  zaidi usizae  na  mtu ambae  unajua  baadae  unaweza  kuingia  nae  katika  mgogoro  kama  huu kwa  sababu  madhara  yake  ni  makubwa  sana  kwa  mtoto.

IMESIMULIWA  NA  DOKTA  MUNGWA  KABILI.
DOKTA  MUNGWA  KABILI  ANAPATIKANA  KWA  SIMU  NAMBA :  0744  000  473
Advertisement
==


Advertisement
Usipitwe na Habari Yoyote. Install Mpekuzi App kwenye Simu Yako Upate Habari Zetu kwa Wepesi Zaidi

==>>... << BOFYA HAPA  Kui Install>>
==

....

===
Tupe Maoni Yako( Matusi Hapana )