Thursday, November 23, 2017

Kuweni Makini Na Mchanga Wa Kaburini

KUWENI  MAKINI  NA  MCHANGA  WA  KABURINI
IMESIMULIWA  NA.DOKTA  MUNGWA  KABILI…0744 000 473.

 Kuna  watu  wamepata  nuksi, mikosi  na mabalaa  makubwa katika  maisha  yao  kwa  sababu  ya  matumizi  ya  mchanga  wa  makurini  bila  kuzingatia  au  kufuata  maelekezo.

Unapokuwa  unafanya  kitu chochote  kile  kinacho  husiana ama  kuyahusisha  makaburi  kwa  namna  moja  au  nyingine  iwe  ni  kutumia  mchanga , kuzika  vitu, kuoga, kuchoma  ama kutambika, unatakiwa  kuwa makini  sana  na  kufuata  na  kuzingatia  kanuni  na  taratibu  zake  kwa  sababu  usipo  zingatia  hayo  yatakupata  makubwa.

Kwa  bahati  mbaya  sana  watu  wengi  wamekuwa  wakitumia  mchanga  wa  makaburini  bila  kufuata    taratibu  na  matokeo  yake  wamevaa nuksi,mikosi  na  mabalaa  makubwa  ya maisha.

Sio  makaburini  tu, bali  hata  katika maeneo  mengine ambako  mchanga  umekuwa  ukitumika katika  shughuli  za  uganga  na  utabibu  watu  wamekuwa  wakitumia  ndivyo  sivyo  na  matokeo  yake  wamekuwa  wahanga  na  nuksi, mikosi na  mabalaa.

Mfano mzuri  na  rahisi  wa  sehemu  hizo  ni  NJIA  PANDA.  Watu  wengi  huwa  wana  enda kutupa, kuzika, kufukia, kuchoma  vitu  au  kuoga  njia  panda  bila  kuzingatia   taratibu  sahihi.

Huwa  nasikitika  sana  ninapokutana  na  vitu  vimetupwa  au  kuchomwa  NJIA  PANDA  DUME  wakati  vilitakiwa  vifanyike   NJIA  PANDA  JIKE.

Kwa  wasio  fahamu  , njia  panda  huwa   zipo   za  aina  kuu  mbili  ; Njia  panda  inayo  unganisha  njia  tatu  na  nyingine  ni  njia  panda  inayo  unganisha  njia  nne. Kati  ya  aina  hizo  mbili  za  njia  panda, moja  huwa  ni  njia  panda  dume  na  nyingine  ni  njia  panda  jike.  Kwa sababu za  msingi  sitaweka  wazi  ipi  ni  njia  panda  jike  na  ipi  ni  njia  dume.   Aina hizi kuu  mbili  zap  njia  panda nazo  zimegawanyika  katika  aina  mbalimbali.

Njia  panda  hizo  kila  moja  ina  matumizi  yake  ambayo  yapo  tofauti  na  aina  nyingine. Kufanya  kitu  ulicho  takiwa  kukifanya  kwenye  njia  panda  dume  wewe  ukaenda  kukifanya  kwenye  njia  panda jike  ni  makosa  makubwa  sana  na  madhara  yake  yaweza  kuwa  nuksi, mikosi,mabalaa  na  hata  kifo  cha  ghafla.

 Nirudi  kwenye  mchanga  wa  kaburini.   Toka  enzi  za  mabibi  na  mababu  vitu  vinavyo  tokana  na  kuhusiana  na  maeneo  ya  kaburini  vimekuwa  vikitumika  katika    uganga  na  uchawi  yaani  wachawi  wamekuwa wakivitumia  kwa  ajili  ya  kuwatengenezea  watu  matatizo  ilihali  waganga  wamekuwa  wakivitumia  kuwakinga  na  kuwaondolea  watu matatizo.

Moja  kati  ya  vitu  vinavyo  tumika  sana  katika  uganga  na  uchawi  ni  mchanga  wa  kaburini.

Watu  wengi  wamekuwa  wakitumia  mchanga  wa  kaburini  ndivyo  sivyo  na  badala  yake  wameishia  kupata  nuksi,  mikosi  na  mabalaa  makubwa  katika  maisha  yao.

Mchanga  wa  kaburini una  matumizi  mengine  sana  kuanzia   kuwatia  watu  nuksi, mikosi  na  mabalaa  hadi  kuwafungua  watu  kutoka  kwenye  vifungo  vibaya  na  kuwaletea  bahati.

Mchanga  wa  kaburini  una  matumizi  mengi  mazuri  kwa  mabaya  lakini  mazuri  ni mengi  kuliko  mabaya.

Wachawi  wanau  tumia  kuwafisadi  watu  na  waganga  wanautumia  kuwakinga  watu  dhidi  ya  shari  za  wachawi  na  majini  wabaya.

Kama  nilivyo dokeza  hapo  juu  mchanga  wa  kaburini  unatofautiana  matumizi.  Aina  ya  matumizi  ya  mchanga  wa  kaburini  hutegemeana  na mchanga  huo  umechukuliwa  kutoka  kwenye  kaburi  la  aina  gani  na  lenye  asili  gani.

Katika  ulimwengu  usio onekana  zipo  aina  za  makaburi  zaidi  ya  sabini  na  kila  aina  ina  matumizi  yake.  Sitazitaja  aina  hizo  za  makaburi  na  matumizi  ya  kila  aina  kwa  sababu  najua  wapo  wachawi  watatumia  maarifa  hayo  kuwafanyia  ubaya  watu  wengine.

Matumizi  ya  mchanga  wa  kwenye  kaburi  la  kale  ambalo  limeshasahaulika  hayawezi  kuwa  sawa  sawa  na  matumizi  ya  mchanga  wa  kaburi  la mtoto  alie zaliwa  akiwa  amekufa.

Matumizi  ya  mchanga  wa  kaburi  lililozama  na  kutitia  hayawezi  kuwa  sawa sawa  na  matumizi  ya mchanga ulio chukuliwa kutoka  kwenye  kichuguu  kilicho  mea  kwenye  kaburi. Hivi  ni  vichuguu  vidogo  ambavyo  humea  kwenye makaburi  na  husababishwa  na  wadudu  fulani  wa  porini  wanao  fanana  sana  na  panya.

Mchanga  kutoka  kwenye  kaburi  la  aina  fulani  unaweza  kuwa  na  matumizi zaidi  ya  kumi, yote  yanaweza  kuwa  mabaya  au  mazuri  au  mchanganyiko   wa mabaya  kwa  mazuri. Kinacho  takiwa  kuzingatiwa  hapo  ni  elimu  na  maarifa  aliyo  nayo  muhusika  kuhusu  mchanga  wa  kaburini. Kwa  sababu  sio  rahisi  kwa  mtu  asie  na  maarifa  haya  kujua  ni  mchanga  upi  wa  kaburi  unatumika  katika  mambo  yepi.

Mchanga  ulio  patikana  kwa  kufagia  makaburi  hauwezi  kuwa  na  matumizi  sawa  na  mchanga  ulio  chukuliwa  kutoka  kwenye  kaburi  lililo  lala  wazi, au  kaburi  ambalo lilichimbwa  tu  halafu hakuzikwamo  mtu  au  kaburi  ambalo  mchanga  ulichukuliwa  wakati  maiti  inazikwa  au kabla  maiti  haijshushwa  kaburini.

Wakati  mwingine  mchanga  wa  kaburini  unaweza  kuwa  umechukuliwa  kwenye  kaburi  moja  na  ukawa  na  matumizi  tofauti  kabisa  tena  yanayo  kinzana.

Kwa  mfano  kuna  aina  fulani  ya  kaburi, ukichukua  mchanga  kwenye  sehemu  ya  moyo  ya  kaburi  hilo  matumizi  yake  huwa  tofauti  na  kinyume  kabisa  na  mchanga  ulio  chukuliwa  kwenye  sehemu  ya  kichwa  cha  kaburi  hilo.

Wakati  mchanga  ulio  chukuliwa  kutoka  kwenye  sehemu ya  moyo  ya  aina ya  kaburi  nililo  litaja  hapo  juu  ukitumiwa   na  baadhi  ya  watu  kuoshea  vyombo  kwa  ajili  ya  kuvuta  wateja  kwenye  biashara  ya  chakula   au  kuwatuliza  wafanyakazi  wasiondoke , wachawi  wanatumia  mchanga  ulio  chotwa  kutoka  kwenye  miguu  ya  kwenye  kaburi  hilo  hilo kupima  nguvu ya  kinga  kwenye  nyumba  ambayo  wanataka  kwenda  kuiwangia.

Wachawi  wanapoenda  kuroga  kwenye  nyumba  wasio  ifahamu  vizuri  ili kujua  nguvu  ya kinga  iliyopo   katika  nyumba  hiyo  huwa  wanatumia  mchanga  huo  wa  kaburini . Wanacho  kifanya  husubiri  hadi giza  lizame  majira  ya  saa  moja  za  usiku, mchanga  utarushwa  kwenye  paa  la  nyumba. Ukisikia  paa  lenu  la  nyumba  limetupiwa  mchanga  mida  ya  saa  moja  za  usiku  basi  jua  wanga  walikuwa  wanapima  nguvu  ya  kinga  ya  nyumba  yenu  na  kama  wakijiridhisha  ninyi  ni  wepesi  basi  usiku  wa siku  hiyo  watakuja  kuwanga na  kuroga .

Katika  kupima  nguvu ya  kinga  ya  mji, kuna  vitu  huwa  wanavitazama  baada  ya  kutupa  mchanga  huo. Wakitupa  mchanga  halafu  zikatokea  cheche  za  moto  juu   ya  bati  basi  siku  hiyo  hawatokuja, watarudi  kujipanga  na  kuja  na  nguvu  zaidi, na  zisipo tokea  cheche  za  moto  basi  wanajua  mji  huo  ni  mwepesi, usiku  wa  siku  hiyo  watakuja  kuwanga.

Katika  uganga  na  uchawi, mchanga  wa  kaburini  huangaliwa  na  kutazamwa  katika  uwanja  wake  mpana. Haungaliwi  tu  mchanga  ambao  umechotwa, umechukuliwa, au  umeombwa  kutoka  kaburini, bali  hata  mchanga  uliokuja  ( ulio lazimisha ) wenyewe nyumbani  kutoka  kaburini

Ngoja  nifafanue  kidogo  hapo, ninaposema  mchanga  uliokuja  wenyewe  nyumbani  kutoka  kaburini  ninamaanisha  mchanga  ulio fika  kwenye  mji  wako  kutoka  kaburini  bila  wewe  mwenyewe  kujua wala  kupenda.Hapa  ni pale  unapokuwa  umeenda  kaburini eidha  kushiriki  katika  uchimbaji  wa  kaburi  au  kusafisha  kaburi  halafu  mchanga  ukabaki  kwenye  viatu  vyako  na  wewe  bila  kujua  ukarejea  nao  nyumbani  kwako  na  hatimaye  mchanga  ukabaki  kwenye  viatu  vyako.  Katika  uganga  na  uchawi  hicho  ni  kizimba  cha  hatari  sana. Mtu akichukua  mchanga  huo  anaweza  kufanya  kitu  kibaya  sana  dhidi  yako. Ndio  maana  mnashauriwa  unapoenda  makaburini  nenda  na  ndala  na  ukitoka  unawe  vizuri.  Kikubwa  usitengeneze  mazingira yatakayo  kufanya uingia  nyumbani  kwenu/kwako  na  mchanga  wa  kaburini.

Vile  vile  ipo  aina  moja  ya  mchanga  wa  kaburini  ambayo  nayo  ina  matumizi mengi  sana  makubwa  kwa  madogo  mazuri  kwa  mabaya . Huu  ni  mchanga  uliopo  katika  eneo  linalo  tumiwa  na  wafu  na  watu  walio  hai  kwa  wakati  mmoja.  Kama  hujaelewa  nazungumzia  kitu  gani, nazungumzia  Mchanga  uliopo  kwenye  daraja  linalo  tumika  kuwavusha  wafu  na  walio  hai  kwa  pamoja.  Hapa  nazungumzia  madaraja  yaliyo karibu  na  makaburi  ambayo  watu  wakiwa  wanawapeleka  marehemu  wao  kuwazika  lazima  wayavuke.     Huu  ndio  aina  ya  mchanga  ninao  uzungumzia. Katika kuonyesha  kuwa  mchanga   wa  aina  hii  una  nguvu  sana, hata  yale  maji  yanayo  patikana  chini  ya  daraja  hili, nayo huwa  na  nguvu  ileile  ya  mchanga  na  huwa  na  matumizi mengi mabaya kwa  mazuri.

Kwa ufupi  mchanga  wa  kaburini  una  matumizi  mengi  sana  kuanzia  kuvuta  heri  na  bahati, kuongeza  mvuto  wa  mapenzi,  kufungua  vifungo  vibaya  hadi  kuwatia  watu  nuksi, mikosi  na  mabalaa.

MAMBO  YA  KUZINGATIA  KABLA  YA  KUTUMIA  MCHANGA  WA  KABURI  AU  KUFANYA  TAMBIKO  LOLOTE  KABURINI.

1. Kwanza  lazima  ujue aina  ya  kaburi  ambalo mchanga  wake unaendana na  tatizo lako  au jambo  unalo  litaka.

2. Pili  lazima  ulijue  lango  kuu  la  kiroho  la kuingia  kwenye  eneo  la  makaburi  husika. Lango  kuu  la kiroho la  kuingia  kwenye  makaburi  husika  huwa   lipo katikati  ya  makaburi. ( Usichanganye  na  mlango  unao  onekana  kwa  macho  hususani  kwenye  makaburi  yaliyo jengewa  uzio na  kuwekewa  mageti )

3. Pili  unapoingia  kaburini  lazima  uanze  kwa  kumlipa   mlinzi  wa  lango  kuu  la  kaburi. Ninaposema  mlinzi  wa  lango  kuu  la  kaburi  simaanishi  mtu  anaelinda    geti  kwenye eneo  la  makaburi  hususani  yale  makaburi  yaliyo  jengwa  kisasa  .HAPANA   simaaninishi  hivyo. Nina  maanisha  “mlinzi  wa  kiroho “  wa  makaburi.   Kwa wasio fahamu  ni  kwamba  katika  kila  eneo  la  makaburi  huwa  kuna  jinni /malaika  mwenye  dhamana  ya  kulinda makaburi  hayo. Ili uweze  kuchukua au kufanya  chochote  chenye  manufaa  kutoka  ndani  ya  eneo  hilo  la  makaburi  ni  lazima  kwanza  upate  ridhaa  yake. Unapata  ridhaa  yake  kwa  kumlipa.  Walinzi  wa  makaburi  huwa  wanalipwa  kwa  sadaka  maalumu ambayo  hulingana  na siku  na  muda  ulioenda  lakini  katika  vitu  vyote  hivyo  lazima  kuwepo  na  mvinyo.

4. Unapoenda  kuchota  mchanga  wa  kaburi  husika  kwenye eneo  husika hakikisha  kwanza  unamuomba  alie  lala  kwenye  hilo  kaburi  na  KUMLIPA!  Hawa huwa  wanalipwa  kama  wanavyo  lipwa  walinzi  wa  makaburi.  KAMWE  USICHUKUE  MCHANGA  BILA  KUWEKA  SADAKA   KWENYE  KABURI  HILO KWA  SABABU  HUO  MZIMU  UNAO  ENDA  KUUTUMIA  KWENYE MAMBO  YAKO  HAU UTEKI  NA  KUULAZIMISHA  KUFANYA  UNACHOKITAKA  WEWE  BALI  UNAUOMBA  NA  KUUPA  ZAWADI  MAALUMU. MIZIMU  NI  TOFAUTI  SANA  NA  MAJINI.USIPOWEKA  SADAKA  MZIMU  HUO  UTAKURUDIA  WEWE  NA  KUKUDHURU  AU  UTAFANYA  KINYUME  CHA  KILE  ULICHO KUSUDIA  UKUFANYIE.

5. Hakikisha  unachota  mchanga  wako  katika  eneo  husika  unalo  takiwa  kuchota. Kamwe  usichote  katika  eneo  ambalo  halihusiani.

6. Kitu kingine  lazima  uzingatie  muda  wa  kwenda  kuchukua  mchanga  wa  kaburi. Kila aina ya mchanga  wa  kaburi  una  muda  na  wakati  wake  maalumu  wa  kwenda  kuuchukua. Hivyo  unatakiwa  kuzingatia  hilo  pia  kabla  ya  kwenda  kuchukua  mchanga  wa  kaburi.

KITU  CHA  MSINGI  UNATAKIWA  KUWA  NA HESHIMA  YA  HALI  YA  JUU MNO, KUWA  MSAFI  WA  MWILI NA  KULIPA SADAKA  STAHIKI  PINDI  UNAPOENDA  KUCHUKUA  MCHANGA  WA  KABURI.

 DOKTA. MUNGWA  KABILI  ANAPATIKANA  KWA   SIMU  NAMBA  0744 000 473.
Advertisement
==


Advertisement
Usipitwe na Habari Yoyote. Install Mpekuzi App kwenye Simu Yako Upate Habari Zetu kwa Wepesi Zaidi

==>>... << BOFYA HAPA  Kui Install>>
==

....

===
Tupe Maoni Yako( Matusi Hapana )