Loading...

Friday, November 17, 2017

Ushuhuda: Nilivyowatumia Bundi Kubatilisha Ndoa ya Mtoto wa Shangazi Yangu

Bwana Yesu  Asifiwe , jina langu  ninaitwa  Winnie, mkaazi  wa wilaya  ya  Kisarawe mkoani  Pwani.

Kwa  sasa  nimeokoka na  kumpokea  Yesu  kama Bwana   na  Mwokozi  wa  maisha yangu  lakini  kabla  sijaokoka nilikuwa  mtumwa wa shetani kupitia uchawi.

Nimeamua kuandika  waraka  wangu  huu  baada ya kuguswa .
Ninaona  nina  wajibu  mkubwa  wa  kuelezea  siri  hizi  za  wachawi  ili  niweze   kuwekwa  huru  lakini pia niweze  kuwasaidia  watu  wengine  waweze  kuwa  huru, kwani  maandiko  matakatifu yanasema nanyi mtaijua kweli nayo  itawaweka  huru.

Nimeona  si  vyema  endapo  nitakufa  nikiwa  na  siri yangu  hii. Mambo  niliyo  yapitia  yamefunza  mambo mengi  sana  maovu  yanayo  tendeka katika  ulimwengu  huu ambayo  nilikuwa  siyafahamu hapo awali.

 Ninataka  ulimwengu  mzima  uyafahamu  na  hivyo  kuwa  huru.

Nisiwachoshe  kwa maneno mengi  ila kwa ufupi tu ni  hivi mwaka 2014  rafiki  yangu  mmoja  alinipeleka  kwa  mganga  wa  kienyeji  ili anisaidie  niweze  kupata  mume  wa  kuniona.

Nilifikia  uamuzi  huu  baada ya  mwanaume alie kuwa  anataka kunioa  kufariki ghafla  kwa ajali ya  gari  huku akiniacha  na  kichanga cha  minane  tumboni.

Tukio  hilo  lilini huzunisha  sana  kwa  sababu mwaka  huo wa 2014  nilikuwa  nimetimiza umri wa  miaka  40  nikiwa  bado  naishi  nyumbani  kwa wazazi  wangu  huku  nikiwa  na  watoto  wawili  huku  kila  mmoja  akiwa  na  baba ake.

Nilimfuata  dada  mmoja  jirani  yangu  ambae  alikuwaga  ananisaidia   hela  na  chakula  kila  nilipokuwa naenda  kumuomba

Nilipo  mfuata  kuomba  ushauri  nifanye nini, nilimuelezea  historia yangu  yote  kuanzia  mume alietaka  kuniona  wakati  bado  nipo  msichana  kisha akaingia  mitini  kabla  ndoa  haijafungwa, mwanaume  nilie zaa  nae  mtoto wa  kwanza, wapili  hadi  huyu  ambae  amefariki na  kuniacha  na kichanga  cha miezi  minane.

Dada  huyu  akaniambia  atasaidia  kunihudumia  hadi  nitakapo  nijifungua na  nikisha jifungua  atanipeleka  kwa  mganga  ambae  atanisaidia.

Kweli  alifanya  kama alivyo  niahidi. Bahati  mbaya  mtoto  hakuwa riziki. Alizaliwa akiwa amefariki  tayari.

                       NAPELEKWA KWA  MGANGA

Tulipofika  kwa  mganga akanitazama  na  kuniambia kuwa  nimefungwa  kichawi.

 Mganga  akaniambia kuwa nyota  yangu iliibwa  kichawi  muda  mrefu   kwa ajili ya   kwenda  kutumikishwa  kichawi.

Mganga  akaniambia  hakuna haja  yoyote  ile ya kuirudisha nyota hiyo  kwa  sababu  imeshakufa  huko  ilipo na  haiwezi  kunisaidia  kitu  chochote  hata kama  itarudishwa kwa  sababu  imetumikishwa .

Akaniambia ilikuwa  niolewe tangu nikiwa na  miaka 20,lakini  “ndoa” yangu  ilibatilishwa  kichawi  kwa  kutumia  bundi  na  bahati  yangu  ya  kuolewa  akapewa mwanamke mwingine.

Na kweli  kwa mujibu  wa kumbukumbu  zangu, nikiwa  nina  umri huo  kuna  mwanaume  mmoja  alitaka kunioa lakini  badae ndoa  ikapeperuka  hata  sijui  kitu  gani  kilitokea.

Mganga  akaniambia  kwa  kuwa  bahati  yangu  ya  ndoa  iliibwa  kwa  kutumia  bundi  basi  na  mimi  itabidi  niibe  bahati  ya  mtu  mwingine  kwa  kutumia  bundi.

Sikuwa na  jinsi  Zaidi  ya  kukubaliana  na  mganga  pamoja  na  kwamba  sikujua  lingewezekanaje  hilo..

NAAMBIWA  NIKACHUME  MTI  WA  PILIPILI  NIKIWA KWENYE  SIKU ZANGU.

Mganga  akaniambia  nirudi  nyumbani, halafu  siku  nitakapo  ziona  siku  zangu  basi  niende  kwenye  mti wa  pilipili  nichume  pilipili  halafu  niutazame  vizuri  huo  mti  kisha  nimjulishe  nimeona nini.

NACHUMA   MTI   WA   PILIPILI  NIKIWA  KWENYE  SIKU  ZANGU

Siku nilipoziona  siku  zangu  nikaenda  kuchuma  pilipili. Niliona  kitu cha  ajabu  sana. Kitu  ambacho  sikuwahi  kukiona  tangu  nizaliwe.Ule  mti wa  pilipili ulikauka  ghafla. Niliogopa  sana  nikampigia  mganga. Mganga  akaniambia niuchume  huo  mti  halafu  kesho niende nikamuone.

NAPELEKA  KWA  MGANGA  MTI  WA PILIPILI  ULIO KAUSHWA NA  HEDHI

Kesho  yake  nikadamkia  kwa  mganga  na  mti  wa  pilipili  ulio  kauka. Mganga  akauchukua  huo  mti  na kuusaga  pamoja  na  dawa zake  nyingine anazo  zijua  yeye  mwenyewe. Baadae  akanichanja  akanipaka mafuta  ambayo  sikujua  ni  mafuta  ya  nini. Akanipa  dawa  za  kuoga, na  kunywa  pamoja  na  hirizi.

Halafu  akanipa  dawa  ya  kuchoma  usiku.

MGANGA   ANANIELEKEZA   NAMNA   YA  KUWAITA  BUNDI NA   KUWASILIANA  NA  BUNDI KWA  ISHARA.

Mganga  akaniambia  haya  mafusho  ninayo  kupa ni  uchawi mkubwa sana.

Zingatia  masharti  yote nitakayo kupa vinginevyo  utapata  madhara makubwa  sana.

Akaniambia  hilo  ni  fusho  maalumu  la kuwaita bundi. Kwa  kutumia fusho  hilo utakuwa unawaita bundi  na  kwa  kuwatumia bundi hao  utaweza  kujua ni  katika  nyumba  gani kuna mwanamke mwenye  bahati ya kuolewa.

Kupitia  bundi  utaweza  kujifunza  vitu  vingi sana ambavyo  ulikuwa  hauvijui.

Mbali  na  kujua  mwanamke  gani  ana  bahati  ya  kuolewa, unaweza kujua  kwenye nyumba  gani  kuna  watu  wana nyota nzuri  nakadhalika.

Mganga  akaniambia nitakufundisha  namna  ya  kutafsiri  ishara  mbalimbali  za  milio  ya bundi.

i.                 Bundi  akilia  mara  moja, anatoa  ishara  kuwa  katika  nyumba  hiyo  kutatokea  msiba  hivi  karibuni. Na hapo  itategemea  amelia  saa ngapi. Kama  akilia  kati  ya  saa  sita  na  saa  saba  usiku basi  anakuwa anatoa  ishara  ya  kutokea  kwa  msiba  na  kama  kama  atalia  kati  ya  saa  4 na  saa  5  usiku  anakuwa anatoa  ishara  na  kuwaonya  wenye  mji  juu  ya  ujio  wa  wachawi  katika  mji  huo usiku  huo.

Hii ni kwa sababu  bundi  anaweza  kuona  mambo  ya sirini, mambo aliyo fichwa  mwanadamu  na  mambo  yatakayo  tokea  siku  za  mbeleni.

ii.             Bundi  akilia  mara  mbili  maana yake ni  kwamba wewe  ulie  isikia sauti  hii utapata  mafanikio   makubwa  sana  katika  kitu unacho taka  kukianzisha  hivi  karibuni, na  ili ufanikiwe  katika  kitu  au jambo  hilo ni lazima  ukifanye  haraka iwezekanavyo.

iii.         Bundi  akilia  mara  tatu  basi anatoa  ishara  kwamba  katika  nyumba  iliyopo  karibu  na  mti  ambao  bundi  huyo alitua  wakati  analia, kuna  mwanamke ataolewa  na ndoa yake  itadumu kwa muda mrefu.

iv.          Bundi  akilia  mara  nne anakuwa  anatoa  ishara  kwamba     wakaazi wa nyumba au  mtaa  huo  watapata  usumbufu  mkubwa  katika siku  za  karibuni.

v.   Bundi  akilia  mara  tano  anatoa  ishara  kwamba wewe  ulie  sikia  sauti  hiyo  utapata  safari  nzuri  hivi  karibuni.

vi.    Bundi  akilia  mara  sita  anatoa  ishara  kwamba, kuna wageni  wapo njiani  wanakuja  kuwatembelea.

vii.      Bundi  akilia  mara  saba anatoa  ishara  kwamba kuna  mtu  au  watu  katika  nyumba  hiyo  watapatwa  na  matatizo  ya  msongo wa  mawazo.

viii.  Bundi  akilia  mara  nane, anakuwa  anatoa  ishara  kwamba  katika nyumba  hiyo  utatokea  msiba  wa  ghafla.

ix.          Bundi  akilia  mara  tisa  anatoa  ishara  ya  bahati  njema  katika  nyumba  hiyo.


Sasa  basi, wachawi  huwa wanakuwa  makini sana  kusikia  sauti za  bundi pindi  wanapolia.   .

Baada ya  hapo mganga   akaniambia  natakiwa  kwenda  kumwaga   mafusho  hayo  kidogo  kwenye  mti  wowote  mkubwa ulio   jirani  na  nyumba ambayo nimeikusudia  na  kuchukua  jani  la huo  mti kwenda  nalo  hadi  chumbani  kwangu   kisha  kulichoma  kwenye  chetezo  pamoja na hayo mafusho  huku  nikitamka maneno  maalumu  ya  kuwaita  bundi  waje  kwenye  huo  mti  ili waweze  kujua  ni mwanamke  gani  anakaribia  kuolewa ndani  ya  nyumba  hiyo.

Usiku  wa  siku  hiyo  nikafanya  kama  nilivyo  elekezwa. Nikaenda  kuchuma  jani  la  huo  mti na kuwamga  fusho  kidogo  kwenye  mti kisha  ilipofika  saa  tatu  za  usiku  nikaanza  kuchoma  ilo  fusho  pamoja  na  jani  la  huo  mti.

Ilipofika  saa  sita  usiku kweli  bundi wakaja  na muda si mrefu  wakaanza  kulia. Nikasikia  kwa makini  sana.

Bundi  akalia  mara tatu .  Alilia kutoka  kwenye  mti uleule  ulio  jirani  na nyumba  ya shangazi  yangu. Nilichagua  mti  ulio  jirani  na  nyumba ya  shangazi  yangu  kwa  sababu shangazi  yangu  alikuwa  na  watoto  wengi  wa  kike  na  nyumba  yake  ilikuwa  na  wageni  na  wapangaji  wengi  wanawake.

Mganga   aliniambia  bundi wakisha  nyamaza  tu  nimjulishe haraka  sana.

Kama alivyo  nielekeza  mganga  nikamjulisha.

 Nilipo mjulisha akaniambia sawa, nilale halafu kesho  asubuhi  nihakikishe  naenda  kwa  shangazi  yangu  au  naongea  na  mtu yoyote  anaeishi  nyumbani  kwa  shangazi  yangu.

 Nitakapo  kuwa  hapo kwa shangazi yangu  nisikie  kama watazungumza  chochote  kuhusu  bundi na kama wasipo  zungumza  basi  nijifanye  kuanzisha  mazungumzo  kuhusu  bundi, nijifanye  na  mimi  jana  bundi walitua  nyumbani  kwetu  na  kwamba  ninaogopa  sana.

 Na  watakacho nijibu  basi  nimjulishe  mganga.

Kweli  nikaenda  hadi  kwa  shangazi  na  bahati  nzuri nikamkuta  binamu  yangu  ambae  ndio  nilibatilisha  ndoa yake  kichawi.

Binamu  hakuwa  na  dalili  zozote  za  kupiga  story  kuhusu  bundi  hivyo  nikaanzisha  story  za  bundi kwamba  jana  bundi  walilia  sana  batini  kwangu na  kwamba   nilishindwa  kulala.

Binamu  akaniambia  hata  kwao  ilikuwa  hivyo  hivyo  na  sio  kulia  tu  bali  kuna  wakati  bundi  waliingia  hadi  ndani  wakatua  na  kuondoka.

Tukaongea  kwa muda  kidogo  kisha  baada  ya  hapo  nikampigia  mganga  na  kumueleza  kila kitu.

Mganga  akaniambia  vizuri  sana, mambo  yako  yatakuwa mazuri  sana.

Niseme kitu  kimoja, wachawi  kwa  kumtumia  bundi, wakishajua  kwenye  nyumba  Fulani  kuna  mtu  ana nyota  ya  kuolewa  hivi karibuni  au  kuna  watu  wenye  nyota  kali  wamelala kwenye  nyumba  hiyo  huwa  wanawatuma bundi kwenda  kuiba  nyota  hizo.

Hivyo  basi  siku  ukisikia  bundi   wamelia  mara  tatu  karibu na  nyumba  yenu  halafu  baadae  wakaingia  ndani  basi  jua  bahati  ya  kuolewa  ya  mtu  imeibiwa  na  kama  kuna  watu  wenye nyota  kali  walikuwa  ndani  ya  nyumba  hiyo  basi  na nyota  zao zinakuwa  zimechukuliwa  pia.

Hivyo  ndivyo  alivyo  niambia  Dokta  na  akaniambia  ikitokea  nimeenda  kwenye  mji  wa  ugenini  halafu  jambo  hilo  likatokea, basi  nihakikishe  huyo  bundi  atakae  ingia  ndani  anauliwa  au  anakamatwa kabla  hajapaa,jambo  ambalo  hata  hivyo   ni  gumu sana   kwa  sababu  bundi  wanapo ingia  ndani  huwezi  kuwasikia  kwani  huwa  wanapaa bila  kupiga kelele  wala  kutoa sauti.

Dokta  akaniambia   huu  ni  uchawi  unao tumika sana na  hautumiki  kwenye  masuala  ya  mapenzi  tu  bali  biashara  pia.

Akaniambia wafanya  biashara  wengi wametajirika  na  wanaendelea  kutajirika  kwa  kutumia  uchawi huu  wa  kuiba  nyota  za  watu  kwa  kuwatumia  bundi.

Na  hii  ndio  sababu  bundi  anatukuzwa  sana  miongoni  mwa  wafanya  biashara.

Mganga  akaniambia  ili nyota  isichukuliwe na  bundi  kwa  staili hiyo  natakiwa  niwe  na  kinga  maalumu  ya  kuwazuia  bundi  kuchukua  nyota.

Akasema kinga  hii  ni  tofauti  na  kinga  zingine  zote  na kwamba  hata kama  una  kinga  nyingine  yoyote  ile  lazima kinga  hii  uwe  nayo pia.

Akaniambia  kwa  kuwa  nimeingia  kwenye  mtandao  huu  inabidi  hiyo kinga  niwe  nayo.

Siku  ya  kutengeneza kinga  hii,mganga  alichukua paka mweusi, akauliwa  kisha akatobolewa  macho  halafu  kwenye  macho  yake zikawekwa mbegu  za  mti  wa  mnyonyo  kila  jicho.

Paka  huyo  akafungwa  kwenye kitambaa  cheupe  mfano  wa maiti akawekwa  kwenye  mfuko  nikapewa  kwenda  nae  na  kumzika   vichakani  kwenye  eneo  ambalo  nitaliweka  alama…  Nikawa namwagilizia maji  kila  siku  hadi  mti  ulipo  chipuka na  kukua.. Mti  ulipo  kua  mganga  akaniambia  nitoe mbegu, nikafanya kama  alivyo  nielekeza . Mganga  akaniambia nichukue mbegu saba  kisha  nimpelekee.

Nilipo mpelekea mbegu  hizo  mganga,  akazichukua akachanganya  na  dawa zake  anazo  zijua  mwenyewe  akachukua popo,akamkata  kucha  akiwa  hai  na  kumuacha, akaziasaga  na  muzichoma  kisha  kunichanja  na  kunipaka.

BAADA  YA  BUNDI  KULIA  NA  KUTUA  KWENYE  NYUMBA  YA  SHANGAZI  YANGU

Sikuwa  najua  kama  binamu yangu mtoto wa  shangazi  yangu  alikuwa  na  mpango  wa kuolewa kwa  sababu  ni  jambo lililofanywa  siri.

Lakini siku  chache  baada  ya  bundi  kutua  kwenye nyumba  ya shangazi  yangu  nikaanza kusikia  habari  za  kuharibika kwa  mipango  ya  ndoa  ya  binamu  yangu.

Binamu  yangu  alitaka kujaribu  kujiua  baada ya  mume   mtarajiwa  kugombana  nae  na  kuingia  mitini  na kisha  kuhamishia  uchumba  kwa mwanamke  mwingine.

Wakati  huo huo,mimi  nikapata  mwanaume mwenye pesa  ambae  alinichumbia na  kunioa  tena  kwa  harusi  kubwa.

Ni  hivi  bahati  ya  ndoa ya  mtu  inayo  ibwa  kwa kutumia  bundi, sio  lazima  wewe uolewe  na  aliekuwa  anataka  kumuoa  mwanamke  uliye  iba bahati  yake.HAPANA. Ni hivi inaweza  kutokea  mwanaume  huyo  labda  akafukuzwa  kazi  ghafla au  akafilisika  na  mipango  yake  kuvurugika.

Nyota  ya  mwanaume  huyo  inaibwa  anapewa  mwanaume  mwingine  ambae  atakuja  kukuoa  wewe.

NAAMUA   KUACHANA  NA   USHIRIKINA  NA  KUMRUDIA  MUNGU.

Niliishi  na  mwanaume  huyo  toka  2014 hadi  2016 katikati.. Siku moja nilipokea  taarifa  za  msiba  wa rafiki  yangu  ambae ndio  aliniunganisha  na  huyo  mganga.

Huyu  dada alikuwa anaishi  maisha  ya  kidini lakini  kumbe  alikuwa anafanya  ushirikina sana.

Kuhusu  kifo chake, sijui kama  kilitokana  na  ushirikina ama  ni mipango  ya   mungu  lakini nilipo ona  mwili  wake niliogopa sana.

Niliwaza  nakuwazua, nilitafakari  nakutafakari.  Nikajiuliza  moyoni kumbe na mimi  pamoja  na  mali na  pesa hizi  nilizo  zipata kwa  njia  ya  ushirikina  ipo  siku  nitakuwa  kama huyu ?

Kumbe  mimi  sio  kitu  kabisa katika dunia hii ? Kumbe  binadamu  ni  mchanga.

Kumbe  binadamu  ananuka  na  kutoa  harufu ?  Kumbe ipo  siku  ndugu  zangu  wataogopa kulala  na  mimi ?

Nilitakafakari  sana .. Nilikumbuka  mambo  mengi ya utotoni. Jinsi nilivyo  lelewa  na wazazi  wangu.

Nililelewa  kufuata  maadili  ya  Mungu  na  kuwa  mvumilivu  na  mstahimilivu  kwa  namna  yoyote   ile.

MAHUBIRI  YA  MCHUNGAJI  WAKATI  WA MAZISHI  YANILIZA

Nikiwa  katika  hali  ya  majuto  na uchungu  mkubwa  Mchungaji  alianza  kuhubiri neno la Mungu.

Alihubiri  mambo  mengi  sana lakini  kikubwa  aliwasisitizia  waombolezaji  kumkumbuka  Mungu  wakati  wa  uhai  wao na  kwamba hapa  duniani  tunapita  tu.

Mchungaji  waliwaasa  waumini  wasiwe  na  tamaa  na  mali  za  duniani  hapa  kwani  tutaziacha hapahapa duniani.

Mchungaji  akawakumbusha  waumini kwa  kuwasomea  neno  la Mungu  kutoka  katika kitabu  cha   MATHAYO  16 : 26  ambalo  linasema

“Kwa maana mtu atapata faida gani akiupata ulimwengu wote lakini aipoteze nafsi yake?au mtu atatoa nini ili aipate nafsi yake?”

Hapa  Mchungaji  akawa  kama  ananiongelea mimi kabisa.

Baadae akasema najua  kuna  watu wanakata  tamaa  ya  kufanikiwa  katika  maisha  kwa  sababu wamehangaika  muda  mrefu  bila mafanikio.

Shetani anazitumikisha  nafsi   zao  kwa  faida  yake  na  watu  wake.  Wametupiwa  nuksi na  mikosi na wachawi.

Mungu  anasema  katika  kitabu  cha  YOELI 2  Sura ya  25 Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, na parare, na madumadu, na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu…

Baadae  Mchungaji  akasema  kama  kuna  watu  wapo  tayari  kuokoka basi  na wanyooshe  mikono yao  nami  nitawaongoza sara  ya  toba.

Nilidhani  ni  mimi  tu  nitakae  nyoosha  mkono  wangu  lakini  nilishangaa  kuona  na  watu  wengine  wengi  tu  wakinyoosha  mikono  yao.

Hata  yule  binamu  yangu  ambae  niliiba nyota  yake  kichawi  nae  alinyoosha  mkono wake.   Wote  tuliombewa  na  baadae  tukaanza  mafundisho  kanisani  na  hadi  muda  huu  ninaondika  waraka  huu  bado  tunaendelea  kumtumikia  Mungu.

KUHUSU MUME  WANGU :  Mume  wangu  alinikimbia  baada  ya kuona  nimeokoka jambo ambalo nililishukuru  pia  kwa  sababu  hakuwa  haki  wala staili yangu.

MAISHA  YETU  YA  MAHUSIANO  KWA  SASA.

Kwa  sasa  mimi  nina  mchumba  na  yule  binamu yangu  ameshaolewa  tayari.

KUHUSU  MGANGA  ALIYE  NIINGIZA KWENYE  SUALA  LA  KUIBA  NYOTA  ZA  WATU KWA  KUMTUMIA  BUNDI.

Mganga  huyu  anajulikana  Zaidi kama  mungu  wa  kabili  na  namba  zake  za simu  ni  0744  -000  473.

NIMEWEKA  JINA  LAKE  NA  NAMBA  ZAKE  ZA  SIMU  ILI WATU  WAJUE  KWAMBA  HUYU  NI  MCHAWI  NA WAKALA  WA WACHAWI  NASHETANI  NA  WAEPUKANE  NAE  KWA  SABABU  ATAWAINGIZA  KWENYE  MAMBO YA  UTUMWA WA  ULOZI  NA  UCHAWI  KAMA  ALIVYO  FANYA  KWANGU.

Advertisement
==


Advertisement
Usipitwe na Habari Yoyote. Install Mpekuzi App kwenye Simu Yako Upate Habari Zetu kwa Wepesi Zaidi

==>>... << BOFYA HAPA  Kui Install>>
==

....

===
Tupe Maoni Yako( Matusi Hapana )